Skip to content

Rekruttering

Tiltrekk deg de beste kandidatene med våre “start-til-mål”-rekrutteringstjenester. Det er et effektivt alternativ til tradisjonelle hodejegere som gjerne innebærer kostnader på opp mot 30 prosent av den ansattes første årslønn.

 

Escalon tilbyr rekrutteringstjenester og administrativ støtte til avtalt fast pris. Vi kan enten gjennomføre oppdraget sammen med dine egne ressurser eller ta ansvar for hele ansettelsesprosessen. 

Oppstartsprosessen

Våre rekrutteringsløsninger sørger for at du ansetter den beste kandidaten, raskt. Vi starter med å innhente informasjon fra den lederen som skal ansette, for så å skrive tydelige stillingsbeskrivelser, kriteria for vurdering og scoring, intervjuspørsmål og mer.

Identifisering av kandidater

Våre løsninger identifiserer og kommuniserer med de mest attraktive kandidatene, enten de aktivt søker etter jobb eller er passive jobbsøkere. Vårt rekrutteringsteam etablerer en kvalitativ liste over aktuelle kandidater - og identifiserer ofte kandidater som ellers ikke ville vært aktuelle.

Vurdering av kandidater

La Escalon gjøre grovarbeidet. Vi tar oss av førstegangssamtaler på telefon og presenterer en første kandidatrangering, så du har en kvalitetssikret liste over kandidater klare for første intervjurunde. Ved å la oss plukke ut de mest aktuelle kandidatene sparer vi deg for jobben med å gå gjennom bunken med et stort antall irrelevante CV-er. Rådgiveren vår etablerer objektive kriterier for scoring av kandidatene basert på innspill fra rekrutterende leder om den ideelle kandidatens kvalifikasjoner og erfaring, samt innholdet i stillingsbeskrivelsen. Scoren genereres automatisk når kandidaten fyller ut et søknadsskjema eller når Escalon legger inn informasjon fra en CV.

Telefonintervjuet eller kandidatvurderingen avgjør om kandidatens kvalifikasjoner, forventninger til stillingen og betingelser stemmer overens med rollen og bedriften din. Denne prosessen reduserer ledelsens bruk av tid og luker ut uaktuelle kandidater. Prosessen er også med på å høyne kvaliteten på rekrutteringen. Vi er allerede i gang med å snakke direkte med de beste kandidatene.

Planlegging

Vårt serviceapparat er tilgjengelig for å gjennomføre testing og vurdering og bistår gjerne med å koordinere intervjuer, tester og tilbakemeldinger slik at prosessen holder avtalt fremdrift.

Valg av kandidat

Er du klar med tilbudet? Vårt erfarne rekrutteringsteam hjelper deg med å velge riktig kandidat basert på kandidatenes erfaring, kompetanse og personlige egenskaper. Vi kan også bistå i selve forhandlingsprosessen med din utvalgte kandidat.

.