Skip to content

Lønn

La våre eksperter på lønn ta ansvar for alle detaljene i lønnskjøringen. Så mottar dine ansatte riktig lønn til rett tid. 

A-melding

Som ansvarlige for lønnskjøringen i bedriften sørger vi for at A-meldingen er korrekt og rapporteres månedlig til myndighetene innen fristen.

Utlegg og reiser

Sammen med lønnskjøringen håndterer vi refusjon av de ansattes utlegg for bedriften samt refusjon av reisekostnader.

Integrasjon med regnskapssystemet

Vi integrerer lønnskjøringen i bedriftens regnskapssystem slik at alle lønnskostnader bokføres  direkte og korrekt inn i regnskapet.

.