Skip to content

HR

I tett samarbeid med dere i bedriften, etablerer vårt HR-team et komplett sett med administrative rutiner og retningslinjer. I en tidlig fase er det kanskje ikke så mye som kreves, men etter hvert som bedriften vokser dukker det gjerne opp nye krav til HR som vi bidrar med å løse. 

 

Våre HR-eksperter bidrar slik at nyansatte kommer raskt og effektivt i gang med sine oppgaver, og bidrar også til at ansatte som slutter får en positiv opplevelse av den prosessen og forblir en ambassadør for bedriften. 

Personalhåndbok og HR-rutiner

Sammen setter vi sammen en personalhåndbok som nye og nåværende ansatte kan bruke som oppslagsverk for alt som har med HR å gjøre. Alle bedrifter har ulike verdier og måter å gjøre ting på. Derfor samarbeider vi tett om innholdet for å sikre at alle ansatte har god tilgang.

Introduksjon av nyansatte

Et godt introduksjonsprogram er vesentlig ved alle nyansettelser. Det viser seg faktisk å være en viktig faktor i om dine nye medarbeidere blir værende i bedriften over tid. Vi bidrar til at din nye medarbeider føler seg velkommen fra første dag.

Avslutning av arbeidsforholdet

Uansett hvorfor et ansettelsesforhold opphører er avslutningsprosessen nesten like viktig som introduksjonsprosessen. Vi sørger for at nødvendige skjemaer fylles ut og signeres, ansvar overføres til andre og avslutningsintervju gjennomføres der dette er en del av rutinen.

Regler og rutiner

Alle dine medarbeidere bør kjenne til og følge bedriftens regler og rutiner. Dette er ofte en krevende prosess for enhver HR-ansvarlig, men Escalon kan hjelpe til med å etablere et system som strømlinjeformer denne prosessen.

Bakgrunnssjekk

Uansett hvorfor et ansettelsesforhold opphører er avslutningsprosessen nesten like viktig som introduksjonsprosessen. Vi sørger for at nødvendige skjemaer fylles ut og signeres, ansvar overføres til andre og avslutningsintervju gjennomføres der dette er en del av rutinen.

Forholdet til de ansatte

Våre erfarne HR-spesialister jobber på dine vegne med å sikre at forholdet mellom bedriften og de ansatte er tydelig, positivt og produktivt.

Resultatoppfølging

Det å vite hvor mye du skal betale dine medarbeidere er kritisk fra et lønnsomhetsperspektiv. Det er også viktig for å beholde de beste medarbeiderne dine.  Vi har løsninger for løpende resultatoppfølging som et bidrag til å holde dine medarbeidere topp motiverte. 

.

.