Skip to content

Regnskap Done

Regnskapet står sentralt i ethvert veldrevet selskap. Escalon sikrer at regnskapet er i balanse og feilfritt. Det gjør vi ved å ta ansvar for alt fra bankavstemming og utfakturering til kontantstrøm og årsrapport. Vi sørger også for en sømløs integrasjon med ditt regnskapssystem. Alt du skal gjøre er å se gjennom og godkjenne. Done.

Hovedbok

Bedriftens hovedbok er nøkkelen for å forberede og skape et korrekt regnskap. Gjennom månedlig avstemming og kontroll av de viktigste kontiene, samt implementering av anbefalte og avtalte endringer, presenterer vi en korrekt hovedbok. Prosessen vår inkluderer gjerne inngående/utgående regnskapsperioder, bokføring av regnskapsmessige hendelser i perioden, periodisering, justeringer og periodeavslutning. Deretter gjennomgår og analyserer vi testbalansen fra hovedboken og sjekker for eventuelle avvik fra det normale.

Budsjett mot reelt

Escalon leverer en nøyaktig vurdering av hvordan bedriftens kostnader og inntekter stemmer med budsjett eller prognose. Vi identifiserer områder som er over eller under budsjett, om du kan eller burde ansette flere medarbeidere. Eller om du burde rette søkelyset mot en bruttomargin som ikke er i tråd med forventningene. Rapporten utarbeides månedlig og gjennomgås sammen med perioderegnskapet som grunnlag for å beslutte hvilke deler av driften som ikke leverer som forventet og som derfor krever spesiell oppmerksomhet.    

Avstemming

Vårt regnskapsteam analyserer bedriftens bankutskrift for å bekrefte at transaksjonene stemmer med balansen. Slik unngår du avvik, feil eller svindel.

Rapportering

Våre detaljerte finansielle perioderapporter, inkludert kontantstrømanalyse og resultat/ balanseregnskap, holder deg oppdatert på bedriftens økonomiske tilstand.