Skip to content

Kostnader Done

Ubetalte fakturaer og manglende oversikt kan være svært skadelig for bedriften. Vi hjelper deg med å holde kontroll på fakturaer, kostnadsrapporter og kredittkorttransaksjoner på en profesjonell og nøyaktig måte. Done.

Fakturaer

Vi sørger for korrekt innbetaling til riktig tid av alle løpende og enkeltstående fakturaer. Vi sørger for bekreftelse og godkjennelse av fakturaer fra leverandører og avstemmer dem mot leverte varer/tjenester og kjøpsordre.

Vår regningsbetalingstjeneste består av:

  • Sortering og strukturering av alle fakturaer fra eksterne leverandører.
  • Oppdatering av detaljert oversikt over alle forfallsdatoer.
  • Betaling av fakturaene
  • Digital lagring av alle regninger for enkel tilgang

Kostnadsrapportering

Vårt regnskapsteam tar ansvar for innkommende fakturaer og sikrer at alle leverandører betales ved forfall. Vi sørger også for at balansen til enhver tid er oppdatert.

Kredittkort

Vi går gjennom bedriftens kredittkortregninger og sjekker at alle transaksjoner belastet på firmakortet reflekteres i balanseregnskapet. Så unngår du finansielle overraskelser.