Skip to content

Inntekter Done

Uten en jevn inntektsstrøm er det umulig å holde hjulene i gang. Escalon kan ta seg av faktureringen og følge opp kundene slik at utestående blir innbetalt. Done.  

Fakturaer

Vårt regnskapsteam tar ansvar for å bokføre kundefordringer og for faktureringen, så du vet hvem som skal betale deg hva og når. Så du er trygg på å motta det du har utestående til rett tid.

Inkasso

Vi kan være ditt kontaktpunkt mot inkassoselskapet og effektivt gi dem den informasjonen de trenger for å følge opp kunder som skylder deg penger. Normalt starter vi en innfordringsprosess med å følge opp kunden på telefon eller mail rett etter forfall. Det er viktig å finne ut hvorfor regningen er ubetalt. På den måten kan vi ta strategiske grep for å motta betalingen så raskt som mulig.

Kontantstrømanalyse

Våre eksperter følger med på din bedrifts kontantstrøm og oppdaterer deg jevnlig med analyser som gir deg full oversikt over blant annet utestående fordringer.

.