Skip to content

Din CFO

Tall i et regneark eller i en rapport gir deg ikke nødvendigvis den informasjonen du trenger. For å avgjøre om tallene går riktig vei, vil en erfaren CFO fra Escalon hjelpe deg med å tolke tallene. Slik at du kan bruke dem til å ta de riktige beslutningene for å få bedriften opp på neste nivå. Done.

Prognoser og planlegging

Våre rådgivere utarbeider finansielle prognoseverktøy slik at du kan vurdere hvordan dine forretningsbeslutninger vil påvirke veksten. På kort og lang sikt.

Rapportering til ledelsen

Våre controllere setter sammen rapporter og analyser av nøkkeltall (KPI’er), kostnader og lønnsomhet.  Finansielle rapporteringsverktøy du trenger for å ta de riktige beslutningene.

Presentasjoner for styret

Med detaljerte finansielle rapporter og prognoser som grunnlag kan du presentere bedriftens finansielle status til styret med visshet om at tallene gir et korrekt bilde.

Strategisk beslutningsanalyse

Finansielle analyser og rapporter utarbeidet av våre CFO-er gir deg oversikten og nøkkeltallene du trenger for å fastslå om bedriften din blomstrer - eller så vidt overlever.

Budsjettering

Våre budsjetteringsmodeller hjelper deg med nøyaktig beregning av kapitalkostnader, kontantstrøm og mer så du kan stake ut kursen fremover.

Finansielle analyser

Våre detaljerte finansielle analyser avdekkermønstre og identifiserer avvik. Gjennom bruk av big data og prediktive finansielle analyser, finner vi trendene som vil være til hjelp eller til skade for bedriften.