Skip to content

Slik skaper du en god bedriftskultur i oppstartsfasen

Bedriftskultur

Det er ikke uvanlig at gründere glemmer å tenke på bedriftskulturen i oppstartsfasen. Det betyr ikke at det ikke blir etablert en kultur likevel. Tvert imot.

 

Uansett hvordan oppstartsfasen arter seg, er én ting sikkert: Det kommer til å oppstå en bedriftskultur i selskapet ditt. 

Det er ditt privilegium som gründer å velge om du ønsker å forme bedriftskulturen selv – eller om du vil la den oppstå av seg selv.

Grunnen til at kulturen er så viktig, er at den gjenspeiler bedriftens personlighet. Arbeidsmoralen vokser i et trivelig arbeidsmiljø. Det øker produktiviteten og reduserer gjennomtrekk. Kulturen kan også forbedre startup-ens eksterne forbindelser. Det betyr glade sluttkunder og mer vellykkede relasjoner til leverandørene dine.

Har du derimot en dårlig kultur skader det både interne og eksterne forhold. Arbeidsmiljøet kan bli giftig, utskifting av ansatte hyppig – og det kan bli vanskelig å rekruttere nye folk.

Her er de fem beste anbefalingene for en blomstrende bedriftskultur:

 

1. En god bedriftskultur krever tydelige kjerneverdier

For å finne frem til startup-ens verdier, må du først finne ut hva slags selskap du ønsker dere skal være. Det kan du som gründer gjøre ved å stille deg følgende spørsmål:

– Hva er formålet med selskapet?

– Hva er dine personlige verdier?

– Hva er bedriftens hovedmål? 

Når du har kikket grundig på svarene dine, kommer omrisset av hva slags type selskap du ønsker å ha tre frem. Så er jobben å skape en kultur som matcher det bildet.

 

2. Del visjonen din, det skaper kultur

Etter at du har bestemt deg for hva slags bedriftskultur du ønsker å ha, er det viktig å dele visjonen med de ansatte. Det er vel og bra om du allerede har en målsetning på plass, men du må fortsatt sørge for å snakke med de ansatte om hvilke verdier og hva slags atferd du ser for deg vil få selskapet til å blomstre. Og ikke minst: Hvorfor de ansatte spiller en nøkkelrolle når det gjelder å få det til nå – og i fremtiden.

Lærer du opp de ansatte til å etterleve prinsippene i arbeidshverdagen, kommer dere til å styrke hele bedriftskulturen. Det vil ha positive effekter på rekrutteringsarbeidet, og det vil gavne både den enkelte ansatte og hele teamet. Om du sørger for at selskapsverdiene er en levende og uttrykt del av hverdagen fører det til en sterk kultur.

Forsikre deg om at de ansatte er klar over selskapets visjon og at denne vissheten reflekteres i alt de foretar seg, uansett om det gjelder i bedriftskorrespondanse eller overfor leverandører.

 

3. Oppfordre de ansatte til å si sin mening

Ingen trives på en arbeidsplass der problemene og synspunktene deres blir ignorert. Negativitet sprer seg som ild i tørt gress i et slikt miljø.

Sørg for å etablere åpne kommunikasjonslinjer med hver eneste ansatt. Begynn allerede før du ansetter dem! Det er viktig at de ansatte føler seg fri til å komme med meningene sine og med tilbakemeldinger til lederne sine. Det bidrar til et produktivt arbeidsmiljø.

 

4. Ansett folk som deler selskapsverdiene

Når du henter inn nye ansatte, overvei nøye hva kunnskapen og verdiene deres vil tilføre selskapet. Ansett for eksempel heller folk som trives med lagarbeid enn folk som insisterer på å gjøre alt på egenhånd. Det skaper en åpen og samarbeidende atmosfære for alle.

 

5. Ikke forveksle fordeler med bedriftskultur

Selv om gratis snacks, bordtennisbord og pizzakvelder kan være ypperlige fordeler, så er det noe som er viktigere for de ansattes trivsel. Det er å vite hvor selskapet er på vei – og hvorfor de løser de arbeidsoppgavene de gjør. Det er ikke noe som gjør ansatte desillusjonerte – og får dem til å slutte – så raskt som en ugjennomtrengelighetskultur. Sagt på en annen måte: De aller fleste ansatte foretrekker en åpen og ærlig bedriftskultur fremfor en lukket kultur som har fancy fordeler!