Skip to content

Slik finner du ut hva selskapet er verdt

Verdivurdering av et selskap gjøres ikke for moro skyld. Det gjøres for å hente penger hos potensielle investorer. Da er det viktig at den er riktig. Ellers kan det få konsekvenser for selskapets vekst i fremtiden.

– Et selskap som vil vokse, blir nødt til å finne fram til og forstå hva selskapet deres er verdt. Det må til før man kan hente penger utenfra. Verdisetting handler egentlig ikke om å finne frem til ett tall. Det handler om den prosessen som gjør et selskap klar til å hente inn penger utenfra.

Det sier Jason Lazarus, som er ekspert på evaluering av selskaper i Escalon Services. Han gjør det klart med det samme: Verdsetting av selskaper er ikke noe som blir gjort for moro skyld. Man lager dem for å hente penger som kreves for å vokse og videreutvikle selskapet. Når et selskap først henter inn investorer, er det viktig å være sikker på at disse midlene er tilstrekkelige til at selskapet kan få gjort det de har satt seg som mål i løpet av de neste 18 månedene. Og at det ikke hentes inn for mye.

For én ting er evalueringer – og å fastsette selskapets verdi. Et annet spørsmål er hvordan du bruker denne informasjonen. Uansett om du vil verdsette selskapet for å hente penger, eller for å vite hvor du står, må du kjenne verdien på selskapet.

– Setter du verdien for høyt, kan det bli vanskelig å opprettholde en fortelling om vekst i neste finansieringsrunde, sier Jason Lazarus. – Settes den for lavt, er det en risiko for at du ikke når de målene du har satt deg. Da mister du moment – og investorenes troverdighet.

 

To metoder for verdisetting

Det finnes mange metoder for verdisetting. For etablerte selskaper, er verdisetting enklere enn det er når vi snakker om oppstartsselskaper, som har det til felles at de hverken er blitt oppkjøpt av noen (og derfor kjenner sin verdi) eller er børsnoterte.

– Når det gjelder oppstartsselskaper er verdisetting mer en kunst enn en vitenskap, sier Jason Lazarus. Han fremhever en av de mest anvendte metodene for å gjøre det.

– Selskaper som er i oppstartsfasen baserer mye av sin verdi på fremtidige inntekter, og det gjør verdisettingen krevende. Det man da kan gjøre er å ta utgangspunkt i beløpet man tenker å hente i finansieringsrunden og dividere dette på den egenkapitalen man er villig til å gi fra seg.

– Det gjør man fordi et oppstartsselskap gjerne har lite inntekter?

– Ja. I mange tilfeller har de ingen kontantbeholdning i banken. De har ingen reell historie om vekst å vise til. Men de har sammenlignbare selskaper. Og det er den andre metoden som brukes for å sette verdien på et oppstartsselskap.

 

🠒 Hva er selskapet verdt? Finn verdien

 

Konkurrentene er kanskje ikke egentlig konkurrenter

Man må rett og slett undersøke konkurrentene i bransjen. Men det er ikke så lett som det høres ut, fordi det kan være vanskelig å finne lignende selskaper og vurdere seg selv mot dem. Av den enkle grunn at man er nystartet.

– La oss ta et eksempel, sier Jason Lazarus. – Da Tesla startet opp, hadde de ikke noen direkte konkurrenter å sammenligne seg med i én til én-skala. De måtte se til andre el-bilselskaper, selvfølgelig, men de måtte også se til bilbransjen generelt. I tillegg måtte de kikke på andre teknologiselskaper. Med andre ord: De måtte se på en blanding av ulike selskaper fra forskjellige bransjer.

– Da blir det ganske avgjørende hvem man rent faktisk ender opp med å se på?

– Ja, det gjør det. Og det krever en grundig forståelse av ikke bare én, men kanskje flere bransjer og ulike selskaper. Hvis ikke kan man ta feil. Det kan være stor forskjell på hvilke selskaper du tror er sammenlignbare – og hvilke som faktisk er det. Grundig research og bransjekunnskap er vesentlige faktorer her.

 

Hvor mye penger er nok penger?

Et annet moment er at det ofte er vanskelig å finne ut hvor mye penger det er nødvendig å hente inn. Det vil ha stor betydning for verdisettingen av selskapet.

– Løsningen på dette er økonomisk planlegging og analyse. Det handler i stor grad om budsjettering og andre typer finansielle beregninger, inkludert evaluering. Det er rett og slett tannhjulene i selskapet man skal kjenne til – og sette seg inn i. Om man har tilgang til slike prognoser og evalueringer, har man større mulighet til både å forstå selskapets økonomiske situasjon – og hvordan det kan komme til å vokse fremover. Om man kan få til en aktiv projeksjon av kostnadene, begynner man å forstå hvor mye penger som må hentes inn.

Om man har en forretningsstrategi, om man har satt seg inn i konkurrerende selskapers situasjon, og man kjenner sin egen bedrift til punkt og prikke, kan man likevel risikere at pengene viser seg å ikke strekke til. Også det finnes det råd for, ifølge Jason Lazarus.

– Det er her forhandlinger kommer inn i bildet. Om du har satt forventningene til hva selskapet skal nå riktig i starten, kan du faktisk tilfredsstille investorbehovene dine, samtidig som du ber om mer tid for å nå målene. Selskaper forandrer seg. Om investoren er med på dette, og fortsatt er villig til å bidra med kapital, skremmer du dem ikke vekk. Da kan du forhandle med dem.

– Men er ikke de fleste investorer interessert i å betale minst mulig?

– Jo, helt klart. Men heldigvis finnes det mange kunnskapsrike investorer også.

 

Gründere tenker ikke langsiktig nok

Én ting Jason Lazarus påpeker, er at mange gründere kan bli overrasket av at det er lettere å få tak i penger enn de først trodde. Det er derfor det er så viktig å ha satt verdivurderingen av selskapet riktig i utgangspunktet. For da er du ikke så sårbar for hverken å skulle leve opp til for høye forventninger fra investorene – og heller ikke risikere å prissette selskapet  så lavt at utviklingsmålene ikke kan nås. Det må ligge en fast strategi i bunn for verdisettingen. En detaljert forretningsplan.

– Gründere tenker kanskje ikke så langsiktig?

– Nei, mange mindre selskaper eller oppstartsselskaper gjør ikke det. De tenker på morgendagen. De setter seg ikke ned og gjør det klart for seg selv – og mulige investorer – at dette er hva jeg vil oppnå i løpet av de neste fem årene. Og slik planlegger jeg å gjennomføre planen. Mange mangler den viktige strategisiden av vekstplanene sine.

– De er kanskje mer opptatt av å innovere?

– Ja. Men man blir nødt til å sette seg ned og si: Hør her, slik skal vi gå frem for å bygge opp teknologien. Det er først om de gjør det, at det er mulig å forstå verdien de kommer til å skape, basert på kostnadene det kreves å få det til.

 

🠒 Din historie om vekst trenger troverdighet. Vis meg hvordan

 

Tre ting som må være på plass før en verdivurdering

Når vi snakker om verdsetting av oppstartsselskaper er det viktig å ha i mente at verdisettingen alltid vil bære preg av en viss usikkerhet.

– Den nøyaktige verdien på selskapet er ikke mulig å fastslå før et eventuelt kjøp eller børsnotering. Derfor opererer vi med et estimat med nedre og øvre grense, for hva verdien er. Du kan ikke bare hevde at dette er verdien på selskapet mitt, men du kan anslå en verdi. Om du følger fremgangsmåtene jeg har snakket om, oppnår du tre ting som må hukes av før du kommer fram til en slik anslått verdi.

– Hva er de tre tingene?

– Den første er at du vil ha en grundigere forståelse og kjennskap til selskapet, og en plan for hvordan du skal nå målene dine. Det andre er at du forstår hva kostnadene forbundet med å nå disse målene vil være – og hvilke forventninger en investor derfor har til hvor mye penger du trenger. Det tredje vil være at investorene forstår hvor mye selskapet er verdt – og da vil du ende opp med en objektiv forståelse av selskapets verdi.

 

Tre momenter som skal til før en verdivurdering: 

1. Forstå forretningsplanen din

Du må inn i selskapets maskinrom. Kjenn tallene. Vit hvordan tannhjulene virker. Gå i detalj. Regnskap (hvis det finnes), budsjett, prognoser. Du må ikke bare ha en forretningsplan, men virkelig forstå den.

2. Vit hva som kreves for å følge planen

Lag deretter en forretningsplan, som tar for seg hvor du vil være om 18 måneder – og hvilke trinn som er nødvendige for å komme dit. Det er her forventningene du setter deg, kommer frem. De må være fundert i nøyaktige tall og innsikt, for det er dem du vil legge frem for investorer.

3. La investorene forstå hva du trenger

Når investorene ser at du har en troverdig målsetning, og en plan for hvilke kostnader du må dekke for å nå målene i planen, kan de forstå hva slags verdier du sitter på. Da får de et referansepunkt. Og det samme gjør du. Det kan du bruke i forhandlinger med investorene, slik at du kjenner balansen mellom pengene du må hente – og hvor stor eierandel du er villig til å gi fra deg for å få dem.

 

🠒 Hva er selskapet verdt? Finn verdien