Skip to content

Slik fikser du finansieringsrundene

For å få det til, må du skape en historie om vekst. Her kan du lese hvilke elementer som må være med i ditt selskaps veksthistorie!  

Å få en investor til å skyte inn penger i selskapet ditt, er ingen eksakt vitenskap. Det er mer snakk om en kunst. Kunsten å overbevise noen om hva selskapet er verdt – og hva det vil komme til å være verdt i fremtiden. Historien om bedriftens vekstpotensiale må være solid. Så solid at du tror på den selv – og så troverdig at investorer er enig med deg. Lover du for mye, er det lett for investoren å gjennomskue. Det er det de jobber med. Først og fremst bruker de tid på å sile bort selskaper de ikke har tro på.

Du må ha formalitetene i orden, du må kjenne markedet, du må vise at selskapet ikke er et enmannsorkester, men et team som er rigget for fremtiden. De fleste investorer er mer interessert i få en liten bit av noe som blir stort, enn en stor bit av noe som ikke vokser. Våre tips handler om å finne fram til de elementene i fortellingen som øker sannsynligheten for at finansieringsrunden lykkes. 

 

Om du følger disse punktene, er du et godt stykke på vei mot å bli investerbar: 

1. Vis at du har et kompetent team

Om selskapet ditt hviler på én person, er det sårbart. Du må vise at dere er et team som drar samme lass. Vært stolt av kompetansen dere sitter på i fellesskap. På den måten viser du at teamet er ressurssterkt – og at selskapet ikke står og faller med deg som gründer alene.I de aller fleste tilfeller, særlig ved kapitalinnhenting for oppstartsselskaper, er nettopp teamet det aller viktigste for investorer. 

  • Hvilken bakgrunn har de? 
  • Har de lykkes som gründere tidligere?
  • Har de investert egne penger i selskapet?

At kompetente mennesker med solid bakgrunn, tidligere suksesser og egne penger investert, er mao et kvalitetstegn for investorer. 

 

2. Sørg for å være skalérbar

Investorer vil se vekst. Om selskapet ditt tilbyr en tjeneste eller et produkt som er skalerbart, er det attraktivt for en investor. Hvorfor? Fordi det betyr at vekst er mulig uten at kostnaden forbundet med den er så stor.

 

3. Vær klar over hva du blir målt på. Spesielt om det ikke er penger

Det er ulike måter å demonstrere at et selskap har stor verdi. Valutaen til selskapet ditt er ikke nødvendigvis penger. Tid brukt over lang tid, er en potensielt stor verdi. Det samme er økende antall brukere, selv om inntjeningen kanskje lar vente på seg.

 

4. Vis at selskapet vokser

Avhengig av hvilken KPI som er viktig i bransjen du er i, bør du vise til en form for vekst. For selskaper som tilbyr abonnementstjenester, er MRR – monthly recurring revenue – en viktig parameter for å vise til vekst. Omsetning kan være en annen slik KPI. Vekst er lik med momentum. Faller momentet, kan investoren bli skremt vekk fra å satse.

 

5. Selg bedre enn konkurrentene dine

Om du vil tiltrekke deg investorer, må du vise at selskapet ditt er i stand til å skaffe kunder. Hvis du feiler her, mister du markedsposisjon til konkurrenter som vil det samme som deg.

 

6. Ikke ta imot mer penger enn dere trenger

Det kan være fristende å takke ja til mer penger enn du trenger. Det er en feil som kan føre til at du mister kontroll. Si ja til det du trenger, men ikke mer, for å nå de fremtidige målene du har satt for selskapet. Så er du bedre rustet til neste finansieringsrunde.

 

7. Ha styr på formalitetene

Å ha et styre som fungerer, og å overholde juridiske krav til driften, dokumentasjon, osv. er noe som vekker tillit hos investorer. Mange investorer er interessert i en styreplass dersom de investerer.

 

8. Kjøp ut inaktive teammedlemmer

Folk som ikke lenger bidrar, kan bli en byrde for selskapet. En gründer som er på vei ut, men som sitter på aksjene, er ikke attraktivt i en investors øyne. Det kan være smart å få på plass en aksjonæravtale som sier at selskapet har rett, men ikke plikt til å kjøpe ut folk som ikke lenger vil være med. På den måten holdes aksjene i selskapet.

 

9. Ikke vann deg ut for mye

Om du går i grådighetsfellen og takker ja til for mye penger, kan det bety at du vanner ut din egen eierposisjon. Og den er det mye psykologi forbundet med, spesielt for en investor som vurderer selskapet ditt. Om du sitter på så mange aksjer som mulig i eget selskap, viser du engasjement. I motsatt fall kan investorer betvile om gründer har nok motivasjon til å stå i det krevende arbeidet som selskapet skal igjennom. Det er heller ikke positivt å ha en følelse av å plutselig jobbe for investorene, snarere enn deg selv. 

 

10. Lag en objektiv verdivurdering

Én ting er hva selskapet ditt er verdt nå. Men det er mer gunstig å forsøke å besvare spørsmålet: Hvor skal vi helst være om 18 måneder, og hvor mye penger trenger vi for å komme dit? Dette spørsmålet er et godt utgangspunkt for å verdsette selskapet. Samtidig viser det potensielle investorer at du vet hvor du vil – og har en god idé om hva som skal til for å klare det. Om du har funnet verdien på selskapet, er det lettere for en investor å satse, verdivurderingen fungerer som solid grunn.

 

11. Utnytt oppstartsvinduet

Momentum er alfa og omega. Sørg for at selskapet ikke bruker for mye tid på å komme dit du vil. Ta markedsandeler. Ta vare på farten oppstartsvinduet gir deg. Men i stedet for å fokusere på å komme i null fortest mulig, er det smartere å fokusere på vekst. En investor som har nok tro på selskapet til å investere, er gjerne villig til å tåle flere år i minus, så lenge selskapet samtidig vokser.

 

12. Når kommer exitmulighetene?

Investorer som går ut tidlig tar en risiko, men med den følger det også muligheter for gevinst hvis selskapet lykkes. Du bør derfor tidlig i selskapets utviklingsfase gjøre deg opp en mening om hvordan selskapets aksjer skal bli omsettelige. Er målet notering på en av listene på Oslo Børs? I så fall må du ha en formening om tidsperspektivet for dette.