Skip to content

Skal du skaffe en hovedinvestor – eller bevare kontrollen?

Å bruke en hovedinvestor for å hente inn kapital kan bety at du må gi fra deg en viss grad av kontroll over selskapet ditt. Et stigende antall startups ser seg om etter alternativer. 

Startups som har noen år på baken begynner å bli klare til å ta makten over selskapet i egne hender. Eller rettere: Beholde den. I stedet for å ty til en ekstern hovedinvestor, står de selv for verdisettingen av selskapet – og de tar investeringsrundene i egne hender. 

Er denne tilbakeføringen av investeringsmakt en trend vi kommer til å se mer av i årene som kommer? Vi kikker nærmere på hvorfor det lønner seg å ha en hovedinvestor. Og på hvorfor det kan lønne seg å gå nye veier. 

 

Hovedinvestorens tradisjonelle rolle for senfase-startups 

Senfase-startups, på engelsk kalt Series C-selskaper, er firmaer som allerede har noen suksessrike år på baken. Selskaper i denne fasen er på god vei mot å være lønnsomme, markedet har lagt merke til dem – og de trenger en siste runde eller to med finansiering før de kan få til en rask skalering. Fellesnevneren deres er at de har en såpass solid forretningsmodell at den hjelper dem med å tiltrekke midlene de trenger for å vokse.

Tradisjonelt sett får senfaseselskaper ett godt gründerråd: Skaff dere en hovedinvestor så fort som mulig i startupfasen. Denne hovedinvestoren er blant annet med på å kvalitetsstemple selskapet – og tiltrekker dermed ytterligere investorer. Faktisk er det slik at mange mindre investorer ikke engang vil vurdere å investere i en startup med mindre selskapet allerede har en solid hovedinvestor på plass.

Men det går an å fikse finansieringen uten å ha en hovedinvestor. Et voksende antall senfase-startups har fått øynene opp for mulighetene de har til å stå for finansieringen på sin helt egen måte.

 

Å ha en hovedinvestor betyr at du potensielt mister kontrollen

I tillegg til å tiltrekke andre investorer, står hovedinvestoren gjerne for intensjonsavtaler og for en verdivurdering av selskapet etter at investeringene er gjort. Med andre ord har de mye de skulle ha sagt når det gjelder å bestemme hvilke fordeler potensielle investorer får ved å investere i selskapet, og de er med på å sette selskapets verdivurdering både før og etter hver investeringsrunde.

Hovedinvestoren kan også kreve å få styreplass og dermed få innflytelse på viktige beslutninger og eventuelle kjøp. Dette kan ha stor betydning for hvilken retning selskapet staker ut. Sagt på en annen måte: Å ha en hovedinvestor betyr ikke bare at selskapet skaffer seg nødvendig kapital. Det betyr også en utvanning av gründerens kontroll over eget selskap.

Inntil nylig var det nesten umulig å innhente kapital uten å ha en hovedinvestor. Mindre investorer krevde det sosiale beviset og kvalitetsstemplingen som fulgte med å ha en hovedinvestor i selskapet. Å kunne vise til at en sterk investor allerede hadde vurdert og gått god for selskapet, var det viktigste salgsargumentet en startup hadde i møtet med andre, potensielle investorer.

Men startups som ønsker å skaffe investeringsmidler uten å ha en tunge på vektskålen som en hovedinvestor kan være, kan finne andre måter å verdisette selskapet på. Det vanligste første skrittet er å starte et samarbeid med en autorisert regnskapsfører, en forretningsrådgiver og eventuelt en eiendomsmegler dersom startupselskapets portefølje inkluderer fast eiendom.

 

Et langsomt, men betydelig maktskifte

Selv om det fortsatt ikke er vanlig å hente kapital uten å bruke en hovedinvestor, er tendensen klar: Et stigende antall senfase-startups har begynt å se seg om etter alternative løsninger. Hvorfor? For å ta vare på uavhengigheten sin. For å bevare kontrollen over eget selskap. Mange startups har funnet ut at midlene de får ved å gi fra seg kontroll, rett og slett koster mer enn det smaker. Og når flere senfase-startups går inn i sine siste finansieringsrunder uten en hovedinvestor på laget, betyr det at småinvestorer blir tvunget til å vurdere disse uavhengige selskapene på en helt ny måte.

Etter hvert som flere og flere startups finner sine egne måter å vokse på, kommer vi mest sannsynlig til å se en mer utbredt aksept for uavhengig innhenting av kapital. Med oppblomstringen vi ser når det kommer til folkefinansiering og ulike former for crowdfunding, er det blitt lettere enn noen gang å finne småinvestorer som er villige til å satse på startups de har troen på.