Skip to content

Seks gode argumenter for å leie en CFO

Det kan være både komplisert og tidkrevende å styre den økonomiske driften og passe på en startups ulike finansielle behov samtidig. Spesielt om man forventer at det skulle være lett! 

Om en startup ikke har en dedikert medarbeider som administrerer og har overoppsyn med økonomistyringen kan selskapet fort havne i økonomisk uføre. Det er her en CFO kommer inn i bildet. En som både kan sørge for kontroll – og vekst – i selskapets økonomi. Men det er ikke bare-bare å ansette en fulltidsansatt CFO; det kan vise seg å bli hakket for kostbart for et ferskt eller nystartet selskap.

Da kan det hjelpe å outsource CFO-tjenestene til en ekstern partner. Da får du tilgang til den ekspertisen som trengs for å styre selskapet riktig, uten at det går for hardt utover hverken bunnlinjen eller kontorkapasiteten.

 

Her har du seks gode argumenter for hvorfor det er smart å leie inn en ekstern CFO:

1. Få styr på kontantstrømmen:

Selskapets runway – det vil si at det er styr på hvor mange måneder som gjenstår før det må hentes inn ny kapital – er en stor utfordring for startups. Kombinasjonen høye kostnader og lave eller ingen inntekter betyr at mange oppstartsselskaper risikerer å bruke opp hele startkapitalen lenge før de får etablert seg ordentlig på markedet. Her kommer det godt med å ha en ekstern CFO.

 

En ekstern CFO fungerer som en forvalter av selskapets ressurser, og kan på den måten bidra til å sørge for å holde utgiftene nede, og sørge for at kostnadene ikke blir overveldende.

 

Resultatet er at selskapet både kommer til å ha penger på bok og at det har kontroll på likviditeten i løpet av disse første, sårbare oppstartsårene.

 

2. Få utviklet solide strategier:

Gjennom ny innsikt fra CFO-en kan økonomiske data brukes til å forbedre kostnadsregnskapet, til å forstå brukeratferd på nye måter – og mye annet. På grunn av økt bruk av dataanalyser i forretningsverdenen generelt, er CFO-rollen i ferd med å utvide seg til også å skulle fungere som forretningsstrategi rådgiver.

Ved å sanke inn stadig større mengder data kan en ekstern CFO bidra til en bedre tilgang til de tilgjengelige beregningene for selskapet, og gjennom dem bidra til å utvikle kraftfulle, databaserte strategier som hever selskapet i konkurransen med konkurrentene.

 

3. Få finansierings veiledning:

Å komme til neste nivå handler om å skaffe rikelig – og riktig – finansiering. Vanligvis innebærer denne prosessen å ta kontakt med venturekapital selskaper og ved deres hjelp sikre først Serie-A- og på lengre sikt Serie B-finansiering.

CFO-en spiller en avgjørende rolle når det handler om å gjøre selskapet finansierbart. De kan hjelpe med å håndtere due diligence, økonomisk planlegging og sørge for at de riktige KPI-ene er på plass. I tillegg kan en ekstern CFO hjelpe til med å sørge for at midlene blir brukt fornuftig, slik at finansieringen som eventuelt mottas vil kunne bli utnyttet best mulig.

 

4. Grip nye sjanser!

En CFO skal bidra visjonært for selskapet ditt. Målet deres er å finne – og si ja til – nye forretningsmuligheter.

 

Hvis det ikke lar seg gjøre å utarbeide handlingsplaner eller tidslinjer, vil de garantert hjelpe deg med å utarbeide alternative måter å gjøre ting på, helt til selskapet oppnår de målene det har satt seg.

 

5. Bygg en effektiv infrastruktur:

Ved å hjelpe til med å få på plass en solid grunnmur, bereder en ekstern CFO grunnen for at selskapet skal kunne klare skiftende forretningsforhold etter hvert som det vokser.

 

Hvis brukermassen plutselig vokser med hundre-gangen, kan det bety at selskapet mister både momentum og kunder hvis de økonomiske systemene ikke klarer å holde tritt.

 

Her kan en erfaren CFO bidra ved å tenke skalerbarhet inn i nær sagt samtlige aspekter av selskapets drift, så som betalingsbehandling, lønnskjøring, HR og regnskapssystem.

 

6. Gjør selskapet klart for neste fase:

Forutsatt at selskapet ikke går konkurs, vil det over tid modnes og antageligvis legge planer for utvidelser, børsnotering, fusjoner eller å bli oppkjøpt.

 

Den del av CFO-ens rolle er å gjøre startup-en klar for potensielle fremtidsscenarier – og sikre at de kommer til å forløpe så knirkefritt som mulig.

 

Hvis selskapet for eksempel skal børsnoteres, skisserer de en handlingsplan der hvert enkelt trinn er tegnet opp. Det gjelder alt fra å innhente tilbud fra investeringsbanker, skaffe garantier til innsending av dokumenter og kunngjøringer.

CFO-en gir deg også gode råd så du er i stand til å treffe de beste beslutningene for selskapet mens dere gjør dere klar til en eventuell utvidelse. Det kan dreie seg om å svare på hvilke markeder som er best egnet med tanke på en internasjonal utvidelse, eller hva slags avkastning du kan forvente. De kan også anslå når det er på tide å ansette nye medarbeidere.

Hvis selskapet planlegger å investere i noe helt nytt, kan CFO-en også gi råd om hvor mye og ikke minst når det er smart å investere. Og når det kan være smart å halvere investeringen eller trekke seg helt ut. Ved å modellere alle potensielle utfall av utvidelsen eller investeringen, får du et klarere bilder av både fordeler og ulemper før du setter handlingen ut i livet.