Skip to content

Personvern

Sist oppdatert: 25.04.2019

Denne Personvernerklæringen handler om hvordan Escalon Services (heretter «vi» eller «oss») samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Escalon Services er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Webanalyse og informasjonskapsler

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. Vi analyserer brukeratferd for å gjøre brukeropplevelsen bedre. Formålet med å bruke informasjonskapsler er følgelig å bedre kundeopplevelsen. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registering.  Du kan selv administrerer bruken av informasjonskapsler ved å justere innstillinger på nettleseren din.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Escalon Services anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den anonymiserte IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Din IP-adresse logges også for en kort periode av våre webservere. Brukerens IP-adresse, tidspunkt, nettadresseHTTP status, antall bytes sendt, HTTP referer og HTTP user agent blir logget i 15 dager. Deretter slettes loggen automatisk.

Søk

Escalon Services lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder via Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adresser.

Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" er frivillig og kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn, som for eksempel Facebook eller Twitter. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Du har rett til å kontakte den relevante tjenesteleverandøren eller nettsamfunnet for å motta informasjon om dennes innsamling, bruk, behandling og vern av personopplysninger. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

Nyhetsbrev

Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev og informasjon om Escalon Services sine arrangementer for alle som ønsker å motta slik informasjon. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Rettslig grunnlag for behandlingen for dette formål er samtykke, jf GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a. For å kunne invitere deg til aktuelle arrangementer registrerer vi også hvilken virksomhet du arbeider for, rettslig grunnlag for dette er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, en berettiget interesse. Disse opplysningene deles ikke med andre virksomheter, og slettes når vi får beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss. Opplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at e-postadressen ikke lenger er aktiv. MailChimp er vår databehandler for nyhetsbrevet.

Kommentarer

Der det er mulig for brukerne å komme med kommentarer på artikler, blir man avkrevd navn og e-postadresse. Navn og e-postadresse blir ikke publisert med kommentaren, men lagres hos Escalon Services slik at brukeren enkelt kan kommentere på artiklene senere. Rettslig grunnlag for behandlingen er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, en berettiget interesse.

Kurssystem

Når du melder deg på kurs og arrangementer, ber vi deg registrere navn, organisasjon, adresse, e-post, jobbtelefon, stilling og fakturareferanse. Med unntak av navn og organisasjon, som vil bli publisert på deltakerlister, deles opplysninger ikke med andre, med unntak av deling med databehandlere vi har engasjert for dette formålet (f.eks for håndtering av kurspåmeldinger og for gjennomføringen av selve kursarrangementet). Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger i forbindelse med dette er GDPR artikkel 6 nr 1. bokstav a, samtykke, eller alternativt bokstav b, for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse,

Pålogging med felles brukerhåndtering

Noen tjenester krever at man logger inn via Escalon Services sin felles brukerhåndtering. I disse vil det være mulig å registrere navn, e-post, telefon, organisasjon og hjemmeside. Opplysningene deles ikke med andre.

Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

Deling av informasjon

Vi kan dele informasjonen din:

 

Med allmennheten hvis du sender inn innhold på en av våre forum, så som bloggkommentarer, oppslag i sosiale medier eller andre funksjoner i tjenestene våre som er synlig for allmennheten;

 

Med tredjeparter for eksempel andre nettsteder som integreres med API-en vår eller Tjenestene våre, eller de med en API eller tjeneste som vi integreres med;

 

Enhver nødvendig tredjepart som engasjeres av oss, herunder databehandlere, leverandører, konsulenter, markedsføringspartnere og andre tjenesteleverandører som trenger tilgang til slik informasjon for å utføre arbeid på våre vegne;

 

Som svar på en informasjonsforespørsel av en kompetent myndighet hvis vi mener avsløring er i henhold til eller på annen måte påkrevet av gjeldende lovgivning, regulering, lisens eller juridisk prosess;

Hvis vi på annen måte varsler deg og du samtykker til delingen;

Og i en samlet og/eller anonymisert form som ikke på noen rimelig måte kan antas å kunne brukes til å identifisere deg.

Sikkerhet

Vi har etablerte prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er av både teknisk, og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer og samarbeidspartnere å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Dine rettigheter

Du kan når som helst be om innsyn, begrensing, korrigering, flytting (retten til dataportabilitet) og sletting av personopplysninger som vi sitter på. Du har også rett til å be om en kopi av personopplysningene i maskinlesbart -format. I enkelte tilfeller er vi lovpålagt å behandle enkelte personopplysninger og i disse tilfellene vil rettighetene dine være begrenset.

Om du ikke ønsker å utgi eller gi oss tilgang til dine personopplysninger, er du i din fulle rett til det, men da er det nødvendigvis ikke mulig for oss å tilby deg den tjenesten du forespør.

Hvis du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på kan du klage til Datatilsynet.

Endringer av personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Ved vesentlige endringer i denne personvernerklæringen vil vi informere om dette på vår nettside. Du vil alltid kunne finne siste oppdaterte versjon på vår nettside.  Om du ikke godtar de nye endringene kan det hende at vi ikke kan gi deg de tjenestene du forespør.

Kontakt oss

Dersom du benytter tjenesten «kontakt oss» på vår hjemmeside blir du bedt om å legge igjen opplysninger om navn, e-postadresse og en egendefinert beskrivelse av hva vi kan hjelpe deg med. Formålet med denne funksjonen er at vi enkelt skal kunne følge opp henvendelser fra deg som bruker, kunde eller potensiell kunde. Behandlingsgrunnlaget er samtykke, jf GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav a.

Dersom du har henvendelser angående vår personvernerklæring eller ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss:

 

Kontakt per e-post: morten.grusd@escalon.services

Adresse for post: Grundingen 6, 0250 Oslo, Norway

Lovvalg og verneting

Denne personvernerklæringen reguleres av norsk rett. Verneting er Oslo Tingrett.