Skip to content

Outsourcing: Fordi ingen er tusenkunstnere

Du har ansatt flinke folk. Ikke gi de unødvendige ekstraoppgaver i tøffe tider. Ta testen og se om du burde outsource nødvendige forretningstjenester.

Mange bedrifter har kuttet i utgiftene sine for å komme gjennom koronakrisen. Samtidig har de mer behov enn noen gang for kunnskap om å drive en bedrift gjennom uforutsigbare tider. Løsningen er kanskje ikke så enkel som å gjøre mer selv, eller fordele oppgaver internt til de som er igjen. Kanskje kommer du fortere til målet ved å kjøpe ekspertise.

Har du ikke råd til en hel økonomirådgiver? Du trenger kanskje en CFO, men har ikke nok oppgaver eller penger til å ansette en fulltidsstilling? Regnskapsføringstjenester handler om mer enn A-melding, merverdiavgift og årsrapport. Outsourcing kan gi deg tilgang til de som leverer regnskap og budsjettering på elitenivå, samt økonomisk rådgivning og et bredere sett med tjenester. Outsourcing betyr jo i praksis at ditt firma “spleiser” på de tjenestene med andre som også kjøper.

Bedrifter trenger spisskompetanse

-Bedrifter trenger fleksible utgifter og spisskompetanse til å håndtere det som måtte dukke opp av utfordringer. Det får du ikke ene og alene med redusert stab og omfordeling av arbeidsoppgaver. Du bør vurdere å kjøpe eksperthjelp utenfra. sier Reinert.

Til daglig jobber han som forretningsutvikler og med CFO-tjenester i Escalon Services. Han har 25 års erfaring innen økonomi og finans og har sett hvordan oppgaver som regnskap, lønn, controlling og HR gjerne blir fordelt blant ansatte med helt andre roller.

-Når du er en mellomstor bedrift så har du kanskje en regnskapsfører, og en halv rolle i tillegg som håndterer administrative og HR-tjenester, mens daglig leder fyller økonomisjefens funksjon.

– Dette er oppgaver som et byrå kan gjøre mer tidseffektivt for deg, slik at du og dine ansatte istedenfor kan fokusere på det de faktisk kan, sier Reinert E. Vigtel.

Outsourcing gir fleksible utgifter

En av de viktigste grunnene til å bruke outsourcing som virkemiddel, er at du får fleksible utgifter. Er det mindre å gjøre, koster det mindre. Er du misfornøyd med tjenesten kan den bare avsluttes.

– Fleksible utgifter er et styringsverktøy for deg. Du kan styre kostnadene direkte og reagere raskere på situasjoner som gjør at du må ta grep i bedriften din, sier Reinert E. Vigtel.

Hvilke situasjoner kan det være?

– Det kan være alt fra at du får et uventet brev fra kemneren og trenger ekstra rådgivning, eller omvendt – at du kan bruke færre tjenester i en periode. Hensikten er at du har alle økonomiske spisskompetanser nærmest på kran, sier Reinert.

Burde du outsource nødvendige forretningstjenester? Ta testen!

Vi har satt sammen en liten test med spørsmål du kan stille deg, for å se om du burde outsource dine regnskapstjenester. Nedenfor finner du typiske tegn på at det ville være fordelaktig å betale for effektiv spisskompetanse utenfra.

1. Du, daglig leder, bruker for lang tid på ting du ikke kan.

Gjør selskapet ditt en bedre jobb hvis du gjør regnskaps- og HR-oppgaver selv? Selv om du skulle få rutine på de vanligste oppgavene, vil det ta deg mer tid. Tid som du bør bruke på å gjøre produktene, tjenestene og selskapet ditt bedre.

2. Flere ansatte gjør ekstraoppgaver, istedenfor det de kan.

Hva om dine ansatte kun var gode på det som var viktig for selskapet ditt? Og ikke måtte føre regnskap i tillegg? Små og mellomstore bedrifter har ofte to til fire ansatte med arbeidsoppgaver som strekker seg utenfor det de faktisk kan. Gjerne oppgaver knyttet til regnskap og HR. Her er det muligheter for å rydde i stillingsbeskrivelser og få mer gjort.

3. Ditt behov varierer over tid, men du betaler for hele stillinger.

Den store fordelen med outsourcing er at du ikke behøver å kjøpe mer enn du trenger. Behovet for rådgivning, lønnskjøring, HR og nødvendig bedriftsstøtte kan variere over tid. Når dette ikke er faste ansatte, betaler du kun for det du faktisk trenger og bruker.

4. Du bruker ikke teknologi som gir deg økonomisk oversikt.

I dag finnes det mange verktøy som kan gi deg et øyeblikksbilde av den økonomiske situasjonen i din bedrift. De som har økonomisk rådgivning som jobb, er oppdatert på de siste verktøyene fordi dette er effektiv drift.

5. Du bruker seniorer på junioroppgaver.

Seniorrådgivere eller daglige ledere kan ta seg bedre betalt. Dette er ikke ansatte som burde gjøre økonomiske rutineoppgaver. Da kaster du bort en viktig ressurs for din bedrift.

6. Du trenger hjelp med din finansielle styringsmodell.

En finansiell styringsmodell gir deg noen målepunkter som kan fortelle deg hvordan det går med bedriften. Ulike bransjer har ulike måltall som man bør treffe, men enkelte tilpasninger for hver bedrift. Dette er kompetanse som tilhører en økonomiansvarlig med erfaring som du trenger. Har du denne fra før?

Escalon Services kan hjelpe deg med nødvendige forretningstjenester. Snakk med oss om dette, og fokusér på det din bedrift egentlig skal drive med.