Skip to content

Kom til hektene etter pandemien: Outsourcing av regnskapsfunksjonene!

Outsourcing

Halvannet år med koronapandemi har tvunget mange selskaper til å få den daglige driften til delvis å gå rundt ved hjelp av hjemmekontor. De aller fleste har prøvd – og prøver – å gjøre det beste ut av situasjonen.

Men stengte kontordører har gjort det vanskeligere å opprettholde en effektiv økonomisk drift. Dette gjelder spesielt for bedrifter der den interne regnskapsavdelingen vanligvis har vært avhengig av tilgang til fysiske dokumenter og møter ansikt-til-ansikt.

Takket være en kombinasjon av de riktige teknologiene og tjenestene til et pålitelig regnskapsbyrå, har det å sette bort regnskapsføringen blitt en levedyktig løsning for et økende antall bedrifter.

Koronapandemien har til og med fått bedriftseiere som tidligere stilte seg nølende til å omfavne både de umiddelbare og de langsiktige fordelene ved å sette bort regnskapsfunksjoner til en ekstern partner.

Les videre for å se hvordan outsourcing av regnskapsfunksjoner kan bistå ditt firmas økonomiske drift.

 

1. Å sette bort regnskapsføringen gir reduserte kostnader

Det siste halvannet året har vist med all mulig tydelighet at mange ansatte jobber like effektivt selv om de ikke er fysisk til stede på kontoret. Det samme gjelder for utkontrakterte ansatte og hele avdelinger.

Å sette bort regnskapsfunksjoner vil også spare selskapet ditt for lønnskostnader som ville ha vært langt høyere dersom du fulltidsansatte en erfaren regnskapsfører.

 

2. Outsourcing av regnskapsfunksjoner forbedrer kontantstrømmen

Selv om vi på et tidspunkt forhåpentlig blir helt ferdig med koronapandemien er kontantstrømsproblemer ganske vanlig for mange små selskaper. Å holde kontantstrømmen gående krever mer enn bare kostnadsbesparelser.

Det er her outsourcing kommer inn i bildet. Et erfarent, eksternt regnskapsteam kan analysere selskapets økonomi og identifisere positive forandringer som kan foretas for å frigjøre mer av virksomhetens økonomiske kapasitet.

Regnskapsteamet kan også avdekke flere finanseringsalternativer for selskapet ditt – og hjelpe deg med å gjøre det nødvendige papirarbeidet.

 

3. Å bruke eksterne regnskapskrefter forbedrer selskapets økonomiske effektivitet

I en tid der vi så smått er i ferd med å vende tilbake til kontorlandskapet, har inntekter og betalingsoppfølging kanskje sakket akterut. Det har ikke de øvrige forretningsprosessene.

Regningene skal fortsatt betales. Skatter og avgifter likeså. Fakturaer må sendes og følges opp akkurat som vanlig.

Selskaper som benytter seg av bortsatte regnskapsfunksjoner er bedre i stand til å holde stø økonomisk kurs selv om kontorene ennå kanskje bare er halvfulle.

 

4. Bli et mer smidig selskap ved å sette bort regnskapsføringen

Forretningslandskapet vil antageligvis ikke bli som det var før koronapandemien. Selskaper som er villige til å tilpasse seg og gjenoppfinne seg selv har bedre sjanser til å overleve. De er også bedre posisjonert til å trives i en mer flyktig og uforutsigbar verden.

Din evne til å være smidig i møtet med skiftende krav, vil være avgjørende for både veksten og suksessen til selskapet ditt. Å se til en anerkjent ekstern partner som kan levere regnskapstjenester for selskapet kan hjelpe deg med å forbli smidig og dra nytte av økonomiske muligheter. Selv om mange fortsatt jobber hjemmefra.

 

5. Å få ekstern regnskapshjelp fremmer veksten

Setter du bort regnskapsfunksjoner til en ekstern partner vil det også motivere deg til å skalere selskapet ditt. Gi deg en ekstra dytt.

Fordi de besitter ekspertise og bredspektret innsikt kan ekstern regnskapsekspertise være med på å realisere ekspansjonsplanene du kanskje går med. De kan også sømløst håndtere kompleksiteten knyttet til fusjoner eller oppkjøp.