Skip to content

Lær deg å lytte aktivt, bli en bedre leder

Bortsett fra å sjonglere drøssevis av ulike oppgaver til enhver tid må bedriftsledere være nettopp det: Gode ledere. 

Etter hvert som selskapet vokser, må gründeren gjøre en innsats for å beherske lederskapsevnene som følger territoriet. Det er utfordrende å være en god leder. De skal klare mesterstykket å demonstrere lederegenskaper i selv de tøffeste situasjoner selskapet befinner seg i. Også selv om noen av beslutningene de tar kanskje møter motbør. Det kreves dersom gründeren skal vinne de ansattes respekt.

De mest vellykkede lederne besitter helt spesifikke egenskaper som er med på å gjøre dem suverene. Her har du en beskrivelse av de tre viktigste.

 

1: Ekte ledere ansetter smart – og har lært seg kunsten å delegere

«En person bedømmes på folkene hun omgås» er det et ordtak som heter. Det samme gjør seg gjeldende for bedriftseiere. Folkene du omgir deg med som gründer eller administrerende direktør er med på å definere deg som leder. Om det er problemer på toppen, vil disse sive nedover i organisasjonen og forårsake dysfunksjonalitet. Det er derfor det å ansette de riktige personene er et av de tre viktigste målene du bør sette deg som gründer. Ikke minst er det viktig når det gjelder å rekruttere styremedlemmer, ettersom det er vanskeligere å si opp et styremedlem som ikke passer inn, enn en ansatt.

Økt gjennomtrekk på arbeidsmarkedet bidrar også til å gjøre det mer sammensatt, spesielt for små startups og mellomstore selskap. Å bruke tid og, eventuelt bistand fra eksterne eksperter,  er en av de beste måtene å sikre at du ansetter de helt riktige folkene til stillingene du skal fylle.

Én ting er å ansette smart. Men som leder må du også beherske kunsten å delegere klokt når de rette ansatte er funnet. For bare en leder som virkelig kan delegere, gjør det effektivt nok til å få mest ut av ressursene de ansatte sitter på. Det å vite når og hvordan oppgaver skal delegeres frigjør verdifull tid, så du kan vie deg til mer presserende oppgaver.

Husk at det å delegere krever at du vet hvilke av de ansatte som besitter den nødvendige kunnskapen og de beste evnene til akkurat den jobben som skal gjøres. Også hvis arbeidsoppgavene skal delegeres videre til andre i teamet! Kløktig delegering er avgjørende både når det gjelder å spare tid og unngå fremtidige floker.

2: Ekte ledere gjør kundeservice til en dyd

Vil du lykkes som gründer, må kundeservicen være høyt prioritert. For å løfte frem kundefokus som en kjerneverdi i selskapet ditt, må du først vise at du virkelig bryr deg om det selv.

For det andre må gjøre det tindrende klart for alle dine ansatte at hos dere står kundeservice i høysetet. At kundenes behov skal møtes proaktivt, at dere skal være foroverlente. Du må også sørge for at selskapet hele tiden anerkjenner og belønner kundefokusert engasjement fra de ansattes side. Det arbeidet starter allerede på nybegynnernivå med tydelige prosesser for hvordan dere deler kundeinnsikt med hverandre i hele organisasjonen.

Selskaper kan nyte godt av flere langtidsfordeler ved å kontinuerlig sørge for å ha gode relasjoner til kundene sine. Selv når det dreier seg om tidligere kunder, er det lurt å holde kontakten. Det er en enkel måte å sørge for å holde på kundene – og skaffe selskapet viktig goodwill.

3: Ekte ledere gjør seg umake for å lytte, ikke bare høre

«Å lytte er en av grunnsteinene i effektivt lederskap,» sier foredragsholder og lederskaps-ekspert John Baldoni. «Det å lytte til noen, viser at du respekterer dem. Det viser at du setter pris på ideene deres og er villig til å låne øre til dem.»

For å bli en god leder, må du bli flink til å lytte aktivt. Både til kunder og ansatte. Ekte ledere lytter oppmerksomt og oppriktig til alle de snakker med, uansett hvem de er. Det sørger for at de får en dypere forståelse av andres synspunkter.

Aktiv lytting bidrar også til langsiktig oppbygging av tillit. Innflytelsesrike ledere er først og fremst oppriktige når de kommuniserer. Det vil si at de er oppmerksomme både på innholdet i det som blir sagt – og den som bringer det til torgs. De avbryter ikke og anerkjenner bestandig hva de får høre.