Skip to content
Selvtillit

Juridiske tjenester

Escalons jurist, med erfaring fra oppstart- og vekstselskaper, hjelper deg med juridiske tjenester knyttet til bedriften og de ansatte.

Juridisk assistanse er enten et krav eller rett og slett fornuftig

Som bedriftsleder kjenner du jevnlig på behovet for kyndig juridisk kompetanse til små og store oppgaver. Myndighetskontakt, etablering av arbeidsavtaler og andre kontrakter, kapitalisering og aksjonæravtaler er bare noen eksempler på oppgaver der assistanse fra en jurist er enten et krav eller bare rett og slett fornuftig. Vår jurist har selv hands-on erfaring fra oppstart- og vekstselskaper, og vet hvor viktig det er med effektive prosesser som sikrer at det juridiske fundamentet i bedriften er på plass. Done.

Avtalerett

Enten du skal sette opp en aksjonæravtale eller ansettelsesavtale er det fornuftig med en jurist på laget. Selv i enkle avtaleforhold kan riktig formuleringer bidra til å unngå uenigheter og kostnader i fremtiden. Vi hjelper deg med oppsett og gjennomgang av ulike typer kontrakter og avtaler.

Myndighetskontakt

Vi vet hvor vi skal henvende oss, og hva vi skal spørre eller be om, ved spørsmål om selskapsetablering eller ansettelse av utenlandske statsborgere.

Arbeidsrett

Skulle det oppstå situasjoner som krever endringer i organisasjonen er det vesentlig at det formelle er i orden. Permitteringer, nedbemanning eller oppsigelser er krevende prosesser. Da hjelper det å ha en dyktig jurist på laget som din rådgiver.

Kapitalisering

I forbindelse med innhenting av kapital er det en rekke krav som stilles til dokumentasjon i forkant, under og i etterkant av kapitaliseringsprosessen. Ved å kjenne til kravene, og kunne vise til korrekt dokumentasjon, skaper du tillit hos investorene og sikrer en effektiv gjennomføring av emisjonen.

Book en utforpliktende samtale med oss for å diskutere hvordan vi kan hjelpe ditt selskap!

morten

Morten Grusd

Leder markedsføring og salg - Norden

Anita Mellem
Daglig leder
Anita er siviløkonom fra NHH, der hun også har gjennomført Høyere Avdeling 
innenfor bedriftsøkonomisk analyse. I tillegg er Anita autorisert regnskapsfører. 
Som daglig leder er hun selskapets faglige ansvarlige, noe hun har lang erfaring 
med etter blant annet å ha vært daglig leder i Idrettens Regnskapskontor i 
Norges Idrettsforbund og i Accountor Bergen.
Mail: anita.mellem@escalon.services
Tel: (+47) 919 04 427

Anita Mellem

Daglig leder - Norden

Vi hjelper selskaper med nyttig informasjon

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få månedlig tips, råd om regnskap , økonomistyring og juridiske spørsmål i selskaper som vokser.

Med bakgrunn som gründere og salg av flere selskaper

Våre medarbeidere forstår hvordan selskaper i en oppstarts- eller vekstfase fungerer i ulike industrier. Grunnleggerne av Escalon, og flere av oss i den norske organisasjonen, har startet, ledet og solgt flere selskaper.

Vi kjenner til frustrasjonen man kjenner på som gründer når man prøver å endre verden, men blir distrahert av en uendelig rekke administrative oppgaver som å betale regninger, sende ut fakturaer, kjøre lønn og finne riktig pensjonsforsikring. Vi har også hatt ledende stillinger i større organisasjoner, så vi vet at i store selskaper håndteres essensielle forretningstjenester av et velfungerende apparat.

Regnskap

Å ha styr på regnskapet er bare en del av puslespillet. Vi tar oss sømløst av alt fra bankavstemming og fakturering til rapportering ved periodeslutt og fakturering til rapportering ved periodeslutt.

Økonomi

Bli trygg på at selskapet ditt kommer godt gjennom enhver selskapsgjennomgang. Når du trenger grundig analyse eller hjelp med budsjetter står vi klare.

HR + Ansattefordeler

Det er kostbart med høy gjennomtrekk av ansatte. Vi håndterer hele syklusen fra rekruttering til avslutning av kontrakter. Skap en kultur som tiltrekker seg og tar vare på mennesker.

Skatt

Vi tar fagmessig hånd om alle faser av skatterapporteringen din. Vi sørger for at årsregnskapet er klart for rapportering til skattemyndighetene, og følger opp frister.

Lønn

Vi håndterer lønningene i selskapet ditt i henhold til lover og regler. Fra feriepenger og arbeidsgiveravgift til skatt, reiseregninger og utlegg. Alle frister. All rapportering.

Forsikring

Beskytt de ansatte og selskapet ditt. Vi passer på at du til enhver tid har de riktige dekningene for din bedrift. Og hjelper deg med utfordringer mens dere vokser.