Skip to content

Hvorfor velge oss

Som gründere og tidligere eiere av mindre selskaper vet vi godt at tiden du bruker på fakturering, lønnskjøring, betaling av regninger eller rapportering til myndighetene er tid du skulle brukt på å utvikle bedriften. Du skal rekruttere og beholde kunder, ikke sitte nedgravd i administrativt arbeid!

Samtidig kan du heller ikke la være å fakturere, droppe myndighetsrapporteringen eller risikere å bryte arbeidsmiljøloven.

Vi har også kjent på hvor krevende det er å sette ut administrative oppgaver, uten samtidig å måtte koordinere og kontrollere et stort antall av underleverandører. Det skaper ofte mer arbeid enn det frigjør tid. 

Derfor har vi de siste 15 årene jobbet med å perfeksjonere løsninger for outsourcing av essensielle forretningstjenester

Vi har utviklet en sømløs og skreddersydd løsning for å sikre at dine administrative oppgaver tas effektivt hånd om, så du kan fokusere på det som er viktigst. Escalon gir deg én kontaktperson som kan svare på alle dine spørsmål og gi deg nødvendige rapporter og analyser så du til enhver tid vet statusen til selskapet og i hvilken retning det bærer.

Group-927

Ro i sjelen

Vi tar godt vare på deg. Sammen har vi flere tiår med erfaring fra regnskap, finans, lønn og HR. Vi bruker mulighetene teknologien byr på for å være proaktive når det handler om å løse dine administrative behov. Uansett om det er for å forutse kommende rapporteringsfrister eller automatisk oppfølging av inngående og utgående fakturaer. Vår sømløse back office-løsning sikrer at du alltid er à jour med skatter og avgifter, at du har riktige forsikringsløsninger og følger de siste endringene i arbeidsmiljøloven. Nyt følelsen av å vite at Escalons eksperter tar ansvar for dine essensielle forretningstjenester.

Group-927

Den viktige lønnsomheten

Vi vet hvor viktig likviditet og lønnsomhet er for et mindre selskap. Vi sørger derfor for at du har de nødvendige rapporter og analyser for å ta velbegrunnede beslutninger. Våre skatteeksperter sørger for at du får alle fradragene du har rett til. Escalons finansielle rapporter avslører hva det faktisk koster deg å rekruttere en ny kunde. Vi tar din suksess like alvorlig som du selv gjør.

Group-927

Sammen for din vekst

Escalon har hjulpet bedrifter som din med å vokse fra to ansatte til større organisasjoner med virksomhet i flere land. Det betyr at vi kjenner utfordringene som følger med de ulike fasene i en skaleringen. Derfor kan vi gi råd om hvilke endringer du bør gjøre for at skalering skal bli vellykket. Som enhver bevisst bedriftseier forstår også vi viktigheten av kostnadskontroll. Det er derfor vår prisstruktur tar utgangspunkt i at du kun betaler for det du virkelig trenger i hver fase av vekstprosessen.

Group-927

Kvalitet i alle ledd

Escalon Services Norway AS er et autorisert regnskapsselskap, og medlem av Regnskap Norge. Alle autoriserte regnskapsselskap og statsautoriserte regnskapsførere er med jevne mellom underlagt en svært omfattende kvalitetskontroll, som utføres av Regnskap Norge i samarbeid med Finanstilsynet. Rapporten fra Regnskaps Norge gjennomgås av Kvalitetsutvalget, som så gir sin endelige uttalelse.

Escalon hadde kontroll høsten 2023, og vi er stolt over å ha fått GODKJENT uten behov for videre oppfølging.  I 2022 var det kun 31% av autoriserte regnskapsselskap som fikk godkjenningsstempel ved ordinær kontroll. Årsrapporten fra Kvalitetsutvalget for 2022 kan du lese her: RAPPORT (regnskapnorge.no)

Hos oss kan du derfor være trygg for at oppdraget blir utført iht de strenge krav vi er pålagt av lov og forskrift.

Book en samtale for å diskutere din bedrifts unike behov