Skip to content

Fem viktige spørsmål du bør stille deg før du låner penger av kjentfolk

Man må bruke penger for å tjene penger, heter det. Og det er sant: Alle nyetablerte selskaper som drømmer om å tjene penger, må investere for å få det til. Spørsmålet er hvor midlene skal komme fra. 

Et av alternativene til å henvende seg til en ekstern investor – typisk et venture- kapitalselskap – er å hente midler hos familie og kjentfolk. Da er det viktig å være klar over ulempene så vel som fordelene dette medfører. 

 

Her er de fem viktigste spørsmålene du må stille deg om du vurderer å hente penger hos familiemedlemmer eller venner: 

1. Har dere skrevet en ordentlig kontrakt? 

Pengene du låner fra familie, venner eller bekjente er vanligvis lett tilgjengelige og har gjerne lav eller ingen rente. Vilkårene for et slikt lån kan imidlertid variere veldig. Dreier det seg om et reelt lån – eller er det snakk om en pengegave? Hvis det er det første, må du finne ut om lånet er ensbetydende med en aksjeinvestering i selskapet ditt. Uansett er det viktig å ta stilling til slike spørsmål først som sist. Det er den enkleste måten å unngå misforståelser på, og ikke minst: frustrasjon og sinne senere. 

Skriv en ordentlig kontrakt som beskriver alle vilkår og betingelser. På den måten kan du og de andre partene være sikre på at dere er enige før dere signerer nederst på arket.  

 

2. Har du sørget for å lage et regnskap eller et økonomisk dokument? 

Å ha en økonomisk merittliste og en kreditthistorie er avgjørende for et selskap som vokser. I motsetning til hvis du låner fra en profesjonell investor, er penger lånt fra venner og familie mindre egnet til å havne i slike dokumenter. Med mindre du har sørget for å lage et dokument som tydelig viser frem hvor midlene kommer fra. 

Det kan vise seg nødvendig om du i neste runde skal forsøke å vinne tillit hos potensielle investorer eller banker. De forventer gjerne at du viser dem både vekst- og utgiftsoversikter, før de vil vurdere å skyte inn kapital i selskapet. I noen tilfeller vil en tredjepart forlange at selskapet ditt kan vise til en høy kredittvurdering. Det kan være vanskelig å få til om du har lånt penger fra venner eller familiemedlemmer.

 

3. Går du glipp av ekstrafordeler? 

Langt størsteparten av profesjonell finansiering bringer med seg en rekke fordeler og privilegier som er spesifikt knyttet til det aktuelle lånet. Midler fra en venturekapitalist kan for eksempel åpne nettverksdører som ellers ikke ville ha blitt åpnet for selskapet ditt. Slike fordeler er det bare mulig å få tilgang gjennom tradisjonelle lån. 

 

4. Har du en solid relasjon til banken? 

Om du har mottatt et lån fra banken, er det noe som forbedrer kredittverdigheten til selskapet ditt. Det faktum at du kan vise at du har opprettholdt et solid, gjerne langvarig forhold til banken, gjør selskapet ditt mer attraktivt i bankens øyne og øker troverdigheten til både deg og selskapet ditt. En slik relasjon har du ikke, om du ikke har brukt bankens tjenester i tidligere finansieringsrunder.

 

5. Har du god risikokontroll?  

Når du låner penger fra kjentfolk eller familiemedlemmer, løper både du og de en risiko. De kan miste alle pengene sine og stå igjen med ingenting. Du kan stå igjen med en gjeld som skal betales tilbake uansett hvordan det går med selskapet. Forsikre deg om at du har satt investorene dine skikkelig inn i hvilke potensielle risikoer som er forbundet med forretningsplanen din. Uansett om investoren er onkelen din eller bestevennen din. Og sørg for å ha et juridisk dokument som du kan referere til dersom det skulle oppstå uenigheter om dette. Det gjelder for alle selskaper at de både kan tjene eller tape penger. Men det er én ting som er sikkert: Der det er penger involvert, kan relasjoner komme i en lei skvis om noe går galt (eller ekstremt bra). 

Se for deg hvordan en bank tenker i en slik situasjon. Før de avgjør om de vil låne deg penger eller ikke, kommer de til å foreta en grundig vurdering av selskapets sterke og svake sider. Hvis de avdekker en risiko og likevel sier ja til å låne selskapet ditt penger, betyr det at de er villige til å ta en sjanse med midlene sine. Fordi de er profesjonelle kan du være trygg på at de ikke vil bli sinte dersom pengene går tapt. Det samme gjør seg neppe gjeldende om det er et familiemedlem eller en venn som har lånt deg pengene. Kanskje blir kreditten din skadelidende ved et eventuelt tap, men byrden du legger på den private relasjonen er av en ganske annen karakter. 

 

Dette er noen av fordelene og ulempene ved å låne penger fra andre enn banken. Uansett om du velger det ene eller det andre, sørg for å sette deg grundig inn i samtlige lånevilkår. Og du: Forsikre deg om at alt dokumenteres skriftlig!