Skip to content

Fem ting alle investorer gransker

investorer

Forretningsplanen din må gjøre mer enn å fortelle om benchmarks og målsetninger. Den skal også fange oppmerksomheten til investorer.

 

For at startup-en din skal lykkes er det helt avgjørende med en møysommelig utarbeidet forretningsplan. Den skal ikke bare skissere målene du har satt deg og veikartet du planlegger å følge. Den skal også hjelpe deg med å fange oppmerksomheten til fremtidige investorer. 

For å klare å mønstre økonomisk støtte til ideen din, må forretningsplanen derfor gjøre mer enn å svare til målsetninger og benchmarks du selv setter for selskapet. Den må møte investorenes behov også. Derfor må forretningsplanen inneholde mer enn bare en fantastisk idé og tallene som skal virkeliggjøre ideen. Den må overbevise investorene om at de kommer til å få noe igjen for å ta sjansen på å investere. 

 

Vi har samlet fem avgjørende momenter enhver investor vurderer før han eller hun er villige til å åpne lommeboken: 

 

1 Har selskapet ditt nok trekkraft?

Uansett om de er risikokapitalister, velstående enkeltindivider eller hobbyinvestorer: De vurderer selskapets oppnådde eller potensielle trekkraft.

Akkurat som konseptutprøving viser om en forretningsidé har livets rett, avslører trekkraften hvilket momentum selskapet ditt har oppnådd. Det bidrar til å bekrefte selskapets verdi – og potensial. Trekkraft kan bestemmes ved å ha et målbart antall brukere eller betalende kunder for produktet eller tjenesten du tilbyr.

Jo høyere trekkraft, dess lavere er risikoen. Også for investorer. Selskaper som er kjennetegnet av god trekkraft har større sannsynlighet for å oppnå finansiering – og på bedre vilkår enn de ellers ville ha fått.

Her er et eksempel: Et selskap har en idé om å lage en bokførings-app til mobil. Konkurrenten har allerede laget en tilsvarende app og fått 10 000 brukere. I tillegg har tusen av disse kundene også kjøpt et premium-abonnement på appens tjenester. Det siste selskapet har åpenbart allerede eliminert flere risikofaktorer og stiller derfor sterkere i kampen om investorenes gunst.

For startups kan det være vanskelig å vise til trekkraft i form av betalende kunder. Overvei derfor å lage en prototype eller foreta undersøkelser som kan bekrefte kundenes interesse for forretningsideen din. Jo mer kreativt du formidler selskapets trekkraft, desto mer sannsynlig er det at du vekker investorenes interesse. 

 

2 Tåler anslagene dine å møte motstand?

Investorer trenger å vite hva du har tenkt  å bruke eventuelle midler til. De trenger også å se realistiske økonomiske anslag om selskapets fremtid. Sagt på en annen måte: De vil gjerne finne ut om selskapet ditt kan vokse kraftig.

I forretningsplanen må du klart og tydelig vise frem forventet salg, utgifter og inntekter de neste fem årene. Forsikre deg om at anslagene er rimelige og etterprøvbare for å øke investorenes tillit til tallene.

Her er et eksempel: Et selskap antar at de vil ha inntekter på 50 millioner kroner i løpet av fem år. Det investorer kikker etter, er begrunnelsen for dette anslaget. Kanskje tilhører selskapet en seriegründer, eller kanskje gründerens forrige firma tjente 50 millioner. Uansett må du sørge for en overbevisende begrunnelse for at anslagene dine skal bli betraktet som realistiske av en investor.

Invester tid og krefter på undersøkelser som både styrker antagelsene dine og troverdigheten din i investorenes øyne. Hvis du blir utfordret på anslagene dine, vil kunnskapen du sitter på gjøre det mulig å komme med overbevisende, gjennomtenkte svar.

 

3 Har du en stødig markedsføringsplan?

Ideelt sett tar markedsføringsdelen av forretningsplanen din for seg disse fire elementene: Produkt eller tjeneste, pris, distribusjon og kampanjestrategi. Sørg for at du utdyper disse elementene med tall som er basert på rimelige forutsetninger.

Her er et eksempel: Du har planer om å markedsføre produktet ditt på nettet ved å bruke klikk-annonsering som koster deg 20 kroner per klikk. Du antar at ett av 100 klikk blir til en kunde, noe som igjen betyr at kundeanskaffelseskostnaden tilsvarer 2000 kroner.

Investoren er interessert i å finne ut om det finnes et marked for produktet eller tjenesten din, hvem som er målgruppen, hvordan du planlegger å selge – og hva slags strategi du har for å tiltrekke nye kunder. De vil også vite hva det koster deg å skaffe en kunde, antatt levetidsverdi av kunden – og hvordan mulighetene for skalering ser ut.

Investorene vil undersøke om selskapet ditt tilbyr en solid og lukrativ mulighet for akkurat dem. Det gjør de ved å kikke nærmere på de ulike delene av markedsføringsplanen din.  

 

4 Hvilke konkurransefortrinn har du?

Når investorer vurderer om de skal slå til, ser de på om selskaper har konkurransefortrinn. Dette  er unike egenskaper eller strukturelle aspekter ved et selskap som gjør at den kan overgå konkurrentene. Et konkurransefortrinn kan være beliggenhet, stordriftsfordeler, differensiert teknologi – eller noe annet som gjør at selskapet skiller seg positivt ut.

Å vise frem konkurransefordelene dine gjennom hele forretningsplanen vil hjelpe deg med å generere større verdi. Og mest sannsynlig vil det fange investorenes interesse med det samme.

 

5 Hva har du undersøkt i det siste?

En femte ting investorer kikker etter når de gransker forretningsplanen din er research. Om du har gjort det riktig, støtter undersøkelsene du har foretatt alle de momentene vi har nevnt her. Fremtidsanslag, markedsføringsplanen din, konkurransefordeler og andre viktige deler av forretningsplanen.

Undersøkelser fanger investorenes oppmerksomhet. Det gjelder markeds- og trendanalyser i bransjekartleggingen, studier av målgruppens ønsker og behov i kundeanalysen, og ikke minst gjelder det undersøkelser av konkurrenters styrker og svakheter og eventuell annen forskning som kan underbygge selskapets økonomiske antakelser.