Skip to content

Dette må du vite om regnskapet ditt før du møter investoren

 

Regnskapstall kan presenteres på flere ulike måter. Alle kan være riktige. Men alle er ikke like gunstige for deg når investorene banker på. 

– Det er alltid en vurdering som ligger bak når bilagene i regnskapet skal bokføres. Regelverket åpner for flere muligheter, som alle i og for seg kan være riktige. Valgmulighetene kan påvirke regnskapet betydelig.

Det sier Anita Mellem, daglig leder i Escalon Services. Etter mange år i regnskapsbransjen vet hun hvor skoen trykker når en investor gransker et regnskap. Og hvilke spørsmål de kunne finne på å stille i et investormøte.

Og én ting er sikkert: Du burde kunne svare for deg!

– For en proff investor er det ikke vanskelig å se mellom linjene i et regnskap.

 

For en proff investor er det ikke vanskelig å se mellom linjene i et regnskap. 

 

Investorer vil se både regnskap, budsjett og planer

Det er spesielt når selskapet er ferdig med den første spede oppstartsfasen og har fått en viss omsetning, at situasjonen tilspisser seg. For når målet er å gå til investorer for å skaffe kapital til å fortsette veksten, er du i en kritisk fase. 

– Målet er å få regnskapet til å overbevise investoren om at det er verdt risikoen å investere i selskapet ditt, sier Anita Mellem.

 

Hun vil nødig ta i bruk uttrykket “å sminke tallene”, men sier det heller på denne måten: Det er flere måter å presentere et regnskap på – og alle kan i og for seg være korrekte. Men det er kanskje bare en måte som får investoren til å finne frem lommeboken. 

– Et selskap som ønsker å vise frem gode resultater, vil ønske å ha så mye som mulig balanseført og fordele kostnader over flere år. Omvendt er det for en bedrift som går med overskudd, men ønsker å betale minst mulig i skatt. Om de kostnadsfører en utgift på 100 000 kroner, reduseres overskuddet og skatten blir lavere. Hvis de balansefører den, kunne selskapet kun kostnadsføre avskrivningen. Dersom den kan avskrives over 5 år, vil det si 20 000 kroner på et år.

Resultatet? Et og samme regnskap tegner to vidt forskjellige bilder av selskapet. Men det er viktig å vite hva som faktisk kan, eller må, balanseføres.  Dette er det regler for, det er ikke fritt valg.

 

Det handler om å se nøkkeltallene i sammenheng

Investorer vil typisk se på noen essensielle nøkkeltall. Men nøkkeltallene og resultatbegrepene må ses i sammenheng for å gi ordentlig mening. 

– Det ene forholdstallet kan være bra, mens et annet kan være dårlig. Du kan ha lav fortjenestemargin, men høy egenkapitalrentabilitet.  Men hvordan jobber tallene sammen? Hvordan motarbeider de hverandre? Du kan ikke bare se på ett forholdstall. Da blir bildet unyansert, sier Anita Mellem.

– Og det vet investorene? 

– Det vet de, ja. I et investormøte kan man legge vekt på nøkkeltallene som er bra, men samtidig vise at man har en plan for tallene som ikke ser så bra ut. Har du ikke noen plan, betyr det helt enkelt at investoren kan miste tillit til deg. Noen endringer er lett å sette ut i livet, andre tar tid. Så lenge du har en plan, bygger det troverdighet.

 

Hvordan jobber tallene sammen? Hvordan motarbeider de hverandre? Du kan ikke bare se på ett forholdstall. Da blir bildet unyansert.

 

11 ting du bør være klar over i møte med investorer:

1. Vit hvilken fase selskapet ditt er inne i, og de kapitalbehov du har

– Det er en forskjell på om selskapet har omsetning og overskudd, og er i en skaleringsfase, enn om selskapet er helt i startfasen, sier Anita Mellem.

– Om selskapet har omsetning, vil investoren se på resultatet – og antagelig være mest interessert i at det er positivt. Den andre selskapstypen er en startup i sin spede start. Da er omsetningen lav eller null, og investorene kikker etter budsjetter og planer. De leter etter om det er grunnlag for positiv utvikling i løpet av de nærmeste årene. Da er det typisk balanseverdiene de kikker på. Etter hvert må en startup kunne vise til at planene for å tjene penger i fremtiden faktisk er understøttet av realisme. 

 

2. Vit hvilket regnskapsprinsipp som er fulgt for ditt selskap

Regnskapet for små og mellomstore bedrifter blir ført etter «ordinære regnskapsregler» . Større investorer vil imidlertid være interessert i å se på momenter som går utover disse reglene. De vil kanskje spørre om hvordan verdiene i balansen ville endres i forhold til den internasjonale IFRS-standarden. 

– Og hva betyr den forskjellen? 

– Det betyr at balanseverdiene blir mer avgjørende. Et enkelt eksempel fra privathusholdningen: Hvis du kjøpte et hus for 2 millioner for ti år siden, ville du kanskje regnskapsmessig avskrevet det ned til  1,5 millioner. Fulgte man normale regnskapsprinsipper, er det dette tallet som vil stå i balansen. IFRS-standarden betyr at man snarere spør: Hva ville du kunne få for huset nå? Vel. Det er kanskje fire millioner kroner. Og det er slike verdier en proff investor ser etter. Da er det om å gjøre for selskaper som vil tiltrekke investorer å ha et bevisst forhold til dette, selv om det ikke vil være aktuelt å gå over til IFRS, det gjelder børsnoterte selskap.

– Men det ligner jo nesten et slags håp om hva noe vil være verdt i fremtiden?

– Ja, det kan man kanskje si. Men håpet må være understøttet at realistiske prognoser. Og det er selskapet som selv som best kan vurdere verdiene. Dersom man kan fremvise en realistisk verdivurdering, øker sannsynligheten for at selskapet klarer å hente mer kapital. Da må man også jobbe med markedsanalyser og sammenligninger med andre aktører i bransjen fremgår.

 

3. Ha et bevisst forhold til arbeidskapitalen

En annen ting en profesjonell investor ville vurdere, er arbeidskapitalen. Kort sagt: Hvilken mulighet har selskapet til å betjene kortsiktig gjeld? 

– Hvis forholdstallet mellom kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld er positivt, betyr det at selskapet har evnen til å betale løpende gjeld. Hvis tallet viser seg å være negativt, betyr det at risikoen sett med investorens øyne er større. 

– Men det er ikke bra å ha gjeld? 

– Det er ikke noe problem for et selskap å ha gjeld. Spørsmålet er om forholdstallet er lavt eller dårlig. Da kan investorene bli skeptiske. 

 

4. Ha kontroll på gjeld til det offentlige

Det er ikke nok for selskapet å kunne vise til at det er styr på gjelden til private aktører og leverandører. For selskapet har også offentlig gjeld.

– Spørsmål investoren stiller seg er for eksempel: Blir avsetning til skattetrekk gjort i henhold til lovpålagte krav.  Og betaler selskapet arbeidsgiveravgift og merverdiavgift til rett tid? Igjen handler det om evnen til å betjene kortsiktig gjeld.

 

5. Kjenn selskapets reelle ressursbehov

Både oppstartsselskaper og selskaper som står på terskelen til å skalere og vokse seg større bruker ofte investeringsmidler til å ansette mange medarbeidere, kanskje noen ganger for fort og for mange

– Lønningene er også ofte gode. Men en felle for selskapene er at de kanskje ikke helt tar innover seg hvor stor en forpliktelse det samtidig er å ansette noen. Hvor godt har dere tenkt gjennom hvilke ressurser dere faktisk har bruk for når dere skal over i neste fase? Et annet moment er hvor mye lønn en gründer tar ut. 

– Hva er for mye?

– Hvis lønnskostnadene er høyere enn muligheten til å betjene kostnadene, må man tenke seg om! Mange selskapet bruker penger de ikke helt ser effekten av.

 

6. Når sjekket du sist selskapets CAC?

CAC er kort for Customer Acquisition Cost og er et forholdstall som sier noe om hvor mye det koster et selskap å få inn kunder i forhold til hvor mye omsetning som genereres. 

– Dette er særlig viktig for SaaS-bedrifter, altså selskaper som leverer software som en tjeneste, sier Anita Mellem. 

– Hvorfor? 

– I en skaleringsfase har de bygget opp et immaterielt produkt, som de skal selge lisenser til. Det vil si at utviklingskostnaden er tatt. Hvor mye koster det da å skaffe nye kunder sammenlignet med hvor mye de får inn i lisenspenger? Hvis du bruker to millioner for å tjene én million, er det et dårlig regnestykke!

 

7. Vær bevisst verdien av kontraktene dine

Det er ifølge Anita Mellem lett å glemme hvor viktig det er å få frem – overfor nysgjerrige investorer – hvor mye kontraktene til et selskap er verdt. 

– Hvis du ikke i balanseregnskapet får vist frem verdien en kontrakt har, i årene som kommer, går du glipp av noe vesentlig i møtet med en investor. Fordi da ser det rett og slett ut som om selskapet har mindre verdier enn dere faktisk har! Videre vil investoren se på om antallet kontrakter og verdien av disse har en økende eller dalende trend. Og dette er forholdstall som mange regnskapsførere ikke bistår med.

 

Hvis du ikke i balanseregnskapet får vist frem verdien en kontrakt har, i årene som kommer, går du glipp av noe vesentlig i møtet med en investor. Fordi da ser det rett og slett ut som om selskapet har mindre verdier enn dere faktisk har!

 

8. Kjenn dine nøkkeltall og regnskapsbegreper 

En vanlig regnskapsfører vil levere et ordinært resultatregnskap som viser bruttofortjeneste, driftsresultat og resultat før eller etter skatt. Men en investor vil gjerne ønske å se også andre resultatberegninger 

– Men hvorfor nøyer regnskapsførere seg normalt med minimum?

– Fordi det  er det som automatisk kommer fra alle regnskapssystem, og fordi det kan være krevende å gjøre mer. En EBITDA-beregning er et godt eksempel. Det er en spesialberegning som tar tempen på selskapets løpende inntekter og kostnader, og kan si noe om kontantstrøm. Det tar ikke hensyn til for eksempel av- og nedskrivninger. En investor vil også gjerne vite utviklingen i egenkapitalrentabilitet, totalkapitalrentabilitet, gjeldsgrad og utvikling i fortjenestemargin, både på historiske tall og i prognoser.

 

9. Ha en plan for å møte utfordringer

I møtet med en investor kan regnskapet ditt svare på mange spørsmål, men ikke alle. Da bør du som daglig leder kunne presentere en plan som kan svare på noen av de utfordringene en investor kanskje finner frem til gjennom å se på tallene. 

– Hvis et selskap for eksempel har mye kortsiktig gjeld, kan man kanskje gjøre det om til langsiktig gjeld. Det kunne være om selskapet har datter- eller morselskaper og ofte har intercompany-transaksjoner. Her vil det kunne la seg gjøre å se på å gjøre noe av gjelden langsiktig.

 

10. Få kontroll på kundefordringene

Det er bra å kunne vise til god omsetning i regnskapet.. Men, det er også viktig å ha gode rutiner for å påse at utestående fordringer faktisk blir betalt.

– Gjennomsnittlig kredittid er noe  en bedrift bør ha et forhold til. Hvis det i snitt tar selskapet 100 dager å få inn noe som på fakturaen har 14 dagers forfall, da er det noe som ikke stemmer. Selskapet kan ikke leve av en stor omsetning når kundene ikke betaler. Er det noe her som kan endres med enkle grep?

 

11. Vær bevisst varelagerets størrelse

Mange bedrifter har gått over til å ha varene sine på fjernlager, for å redusere kostnadene ved å skulle ha et stort internt lager. Det høres fornuftig ut, men kan ha noen store ulemper. 

– Når det plutselig som nå blir krig i Europa, og varene du trenger for å produsere ikke er tilgjengelige, da stopper businessen opp. Fordelen ved å ha et internt varelager er at du kan gjennomføre et salg fort. Ulempen er at et varelager binder kapital. 

 

Escalon er din “one-stop shop” for alle essensielle forretningstjenester:

  • Regnskap, controlling, lønn, HR, CFO- og juridiske tjenester
  • Vi finner riktig løsning for startups og scaleups
  • Fast outsourcing – eller prosjektbaserte oppdrag

 

Les om hvordan vi kan bidra

 


Få hjelp av regnskapseksperter til å stille best mulig forberedt!

Ta kontakt med oss


 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du vite mer regnskap? Fyll ut skjemaet for å få faglig og relevant innhold fra oss.