Skip to content

Derfor bør startups outsource økonomifunksjonen sin

Det er mye å tenke på som gründer. Fordelene ved å ty til ekstern hjelp for å håndtere de finansielle nødvendighetene kan frigjøre verdifull tid.

Gründere i tidligfase-selskaper må ofte ikle seg flere hatter: de skal selge, utvikle nye produkter samtidig som de skal ansette nye medarbeidere. Resultatet er at de knapt har tid til å hanskes med regnskapet. Men å ha styr på regnskapet er helt essensielt for å holde selskapet flytende.

Økonomidriften i et hvilket som helst selskap er både komplisert – og avgjørende viktig. Og selv om man alltids kan ansette en intern økonomisjef  eller CFO, kan det være store fordeler å hente ved å outsource alt økonomirelatert ansvar til et selskap som har spesialisert seg på regnskapsføring,  finansiell rapportering  og leveranser av analyser som grunnlag for beslutninger.

Her er ti viktige fordeler outsourcing kan bringe med seg for selskapet ditt:

 

1 Oppnå betydelige kostnadsbesparelser:

Å outsource økonomifunksjonen betyr blant annet at selskapet får tilgang på høyt kvalifiserte regnskapsførere og erfarne controllere – til en mye lavere kostnad, uten at det er nødvendig å gå på kompromiss med kvaliteten. Outsourcing gjør det dessuten mulig å spare penger på arbeidsgiveravgift, feriepenger  og andre indirekte utgifter forbundet med å ha fast ansatte

 

2 Forbedre datasikkerheten:

En veletablert leverandør av back office-tjenester kan sette i verk tiltak for å håndtere de alvorlige datasikkerhetstruslene som eksisterer, ettersom de kontinuerlig investerer i dyre og ugjennomtrengelige sikkerhetssystemer. Dette kan bidra til å minske sjansene for at selskapet vil bli utsatt for kompromitterte sikkerhetssystemer og datainnbrudd.

 

3 Få større fleksibilitet og sørg for skalerbarhet:

Et selskap som har spesialisert seg på essensielle forretningstjenester kan tilby løsninger som er skreddersydd for å møte spesifikke krav. Det gjør det mulig for oppstartsselskaper å skalere de økonomiske prosessene sine opp eller ned alt etter hvordan selskapet ligger an og hva man har behov for i ulike faser av selskapets utvikling.

 

4 Hold tritt med de nyeste retningslinjene:

Et selskap som er spesialisert på forretningstjenester vil alltid holde seg oppdatert når det gjelder de siste retningslinjene for økonomistyring, compliance og regnskapsregler.

 

5 Få tilgang til toppmoderne teknologi: 

For å være konkurransedyktig investerer et selskap som tilbyr forretningstjenester hele tiden i banebrytende programvare og teknologi. Slike investeringer ligger som regel utenfor både rekkevidden og kapasiteten til et startup, men med en outsourcingpartner kan gründere dra nytte av å ha tilgang til den nyeste teknologien uten merkostnader.

 

6 Redusér sjansene for å bli svindlet

Det er sant at bedrageri aldri helt kan utelukkes. Men det er samtidig langt mer sannsynlig at en engasjert partner som sitter på ekspertise innen regnskap, og som derfor holder et våkent øye med enhver transaksjon, avdekker et avvik, enn en gründer som er mest opptatt av salg og av å få selskapet sitt til å vokse.

 

7 Hold driften i gang døgnet rundt

Når et selskap outsourcer sitt behov for finansielle tjenester til en profesjonell tredjepart, kan det holde driften i gang døgnet rundt takket være en tidssonefordel. Det betyr at selskapet kan være trygge på at alle viktige oppgaver blir løst til tiden – og på planlagt vis.

 

8 Få mer trygghet i økonomiske nedgangstider:

Når den finansielle situasjonen fra tid til annen endrer seg, har selskaper en tendens til å justere på arbeidsstyrken. Det kan være både utfordrende og ressurskrevende. Men hvis ansvaret for å administrere teamet som er tildelt en oppgave ligger hos outsourcingsselskapet, er det ikke nødvendig å ta løpende beslutninger når det gjelder intern arbeidsstyrke – og heller ikke betale for å beholde ansatte. Det blir tatt hånd om allerede.

 

9 Få full kontroll på sikkerhet og konfidensialitet: 

Finansstyring er kjerneområdet til et selskap som leverer forretningstjenester. Det betyr at de sørger for at all informasjon forblir konfidensiell og sikker. For å trygge nattesøvnen kan en gründer også be sin outsourcing-partner om å signere en taushetserklæring.

 

10 Hold fokus på det du brenner for:

Sist, men ikke minst: med ekte back office-støtte kan startups holde fokus på det de brenner for – kjernevirksomheten.. Verdiskapende, inntektsgenererende oppgaver som for eksempel å ta strategiske forretningsbeslutninger og konsentrere seg om forretningsutviklingen. Det andre er det kontroll på.