Skip to content

Bli kvitt uvanene som bremser veksten

Du tror kanskje du bruker tiden din effektivt? Det kan lønne seg å ta en nærmere kikk på uvanene og tidstyvene som legger beslag på tid du ikke visste du sløste bort.

 

Det finnes mange eksempler på gründere som har en kjempegod forretningsidé, men som bruker måneder eller år på å finne frem til riktig navn, en dyr logo og et passende kontor – i stedet for å fokusere på å få produktet eller tjenesten ut i verden.

På samme måte bruker noen bedriftseiere uforholdsmessig mye tid på gjøremål som ikke egentlig gir noe tilbake. Det å vanemessig sjekke sosiale medier og surfe på nettet, kan virke som en uskyldig syssel, men det kan fort bli et tidssluk som koster selskapet penger i tapt produktivitet.

Gründere som jakter suksess må lære å bruke tiden sin mer effektivt. Det betyr å kikke nærmere på hvor de kanskje sløser den bort. 

 

Vi har avslørt seks forskjellige uvaner som kan bremse selskapets vekst:

 

1. Å ikke delegere er en tidstyv

Det kan være mange grunner til at en bedriftseier ikke delegerer. En av dem er ønsket om å ha en føling med alt selskapet foretar seg, en annen kan være manglende tiltro til de ansattes evner. Men for å drive selskapet fornuftig, bør det ansettes folk med nødvendig kompetanse, som hver får sin del av ansvaret.

Skriv ned alle gjøremålene du utfører på jobben i løpet av en gitt tidsperiode. For eksempel en måned. På den måten finner du ut hvilke jobber som med fordel kan delegeres. Som det neste: Velg de tre oppgavene på listen som bare du er kvalifisert til å ta hånd om. Så snart disse er unnagjort, kan du enten delegere eller outsource resten – eller i det minste minimere tiden du setter av til dem.

 

2. Det meste av nettsurfingen er bortkastet tid

Vi bruker oppsiktsvekkende mye tid på nettet, ikke minst på sosiale medier. Det meste av det vi bruker tid på er ikke jobbrelatert. Ifølge en studie gjort av psykologen Timothy Pychyl ved Carleton University, handler det å bruke tid på internett ofte om å utsette det vi egentlig skal gjøre.

Studien viste at 47 prosent av de spurte bruker nett-tiden sin på slik prokrastinering. Pychyl kaller tallet et konservativt overslag fordi studien ble gjort før sosiale medier som Facebook og Twitter ble allemannseie.

Dette understreker hvor gunstig det kan være for bedriftseiere og ansatte å begrense den tiden de bruker på nettet til annet enn det som er strengt nødvendig for å løse arbeidsoppgaver.

 

3. Å glemme å sette av fast tid til å svare på meldinger

Telefonsamtaler, e-poster, meldinger på sosiale medier og sms-er legger ikke bare beslag på mye tid, men kan også få deg oppslukt i potensielt unødvendige sysler som stjeler verdifull tid. Tid som går fra kjerneaktivitetene i selskapet ditt.

Kontoransatte mottar i gjennomsnitt minst 200 ulike e-poster daglig, og det krever mye tid å svare på alle sammen, ifølge en studie fra University of California i Irvine. Studien viser også at det tar opptil 23 minutter å gjenvinne konsentrasjonen etter bare ett slikt avbrudd i jobbingen.

I stedet for å sjekke e-post og ymse sosiale medier gjennom hele arbeidsdagen, kan det være lurt å sette av tre-fire timer daglig til å gjøre det. På denne måten frigjøres tid som kan brukes produktivt.

 

4. Meningsløse møter er … meningsløse!

I følge en undersøkelse fra Bain & Company i 2014 bruker toppledere mer enn to dager hver eneste uke på møteaktivitet. Undersøkelsen viste også at møter legger beslag på så mye som 15 prosent av selskapets tid, et tall som har økt jevnt og trutt siden 2008.

Vi vet det like godt som deg: De fleste møter er bortkastet tid. Også selv om de er med på å holde kommunikasjonslinjene åpne i selskapet. Før du sier ja til å delta på et møte, kan du vurdere om saken kan løses på annet vis.

 

5. Konstant innovasjonsiver virker forstyrrende

Å være gründer handler om å være kreativ, oppfinnsom og gå entusiastisk til verks for å løse problemer. Men når du er i ferd med å få selskapet til å vokse, kommer du til å bli bombardert med drøssevis av gode ideer og nye måter å gjøre ting på – ideer som leder oppmerksomheten din vekk fra det du egentlig holder på med. Du vet det godt: Flesteparten av disse ideene er noe du kaster bort tiden din på.

Stå imot ønsket om å handle på enhver impuls du får (selv om det er fristende). Fokuser heller på hvorfor du startet selskapet i utgangspunktet. Bruk tiden din på det.

 

6. Motvilje mot å outsource kan bremse selskapet

De fleste bedrifter har en sterk tro på at det å løse alle oppgaver internt gjør at de kan få til det de vil. Dessverre kan en slik holdning være både kostbar og tidkrevende. Derfor kan det være en glimrende idé å sette bort visse tjenester og oppgaver til en riktig samarbeidspartner. For så er det mer tid til å fokusere på fremdriften!