Skip to content

Unngå de syv vanligste feilene i årsoppgjøret

Den vanligste fallgruven når det kommer til årsoppgjøret, handler om manglende forståelse av noe ganske enkelt. Nemlig at årsoppgjøret bør jobbes med hele året – ikke bare opptil fristene.   – Når det kommer til stykket opplever nok mange at regnskapsspråket kan være krøkkete. Akkurat som reglene og teknikkene.  Det sier Anita Mellem som er…

Read More

6 tegn på at det er på tide å outsource HR

Gjøremål som ikke genererer inntekt legger beslag på store deler av tiden til gründere. I første omgang kan det virke smart å ta seg av HR på egenhånd. Det holder utgiftene nede og lar deg beholde kontrollen. Men hva skjer når selskapet begynner å vokse?   En profesjonell leverandør av HR-tjenester, en såkalt PEO,  kan…

Read More

Slik skaper du en god bedriftskultur i oppstartsfasen

Bedriftskultur

Det er ikke uvanlig at gründere glemmer å tenke på bedriftskulturen i oppstartsfasen. Det betyr ikke at det ikke blir etablert en kultur likevel. Tvert imot.   Uansett hvordan oppstartsfasen arter seg, er én ting sikkert: Det kommer til å oppstå en bedriftskultur i selskapet ditt.  Det er ditt privilegium som gründer å velge om…

Read More

14 fordeler ved å outsource økonomistyringen

En gründers tid er knapp. Og bedre brukt på vekst og kjerneoppgaver enn på å skrive tall inn i et regneark. Vanligvis har ikke en startup et stort nok internt økonomiteam til å sette ut i livet alle de vekststrategiene som kan få selskapet til å vokse. Å outsource regnskap  og jobben som økonomisjef er…

Read More

Syv enkle grep for å sikre et godt omdømme

Du tar farlig feil om du tror det bare er store konsern og digre merkevarer som burde bry seg om omdømmet sitt.    Omdømmet er ekstremt viktig for alle selskaper. Uansett størrelse, uansett bransje. De aller fleste virksomheter jobber hardt for å gi forbrukerne og kundene et positivt inntrykk av selskapet.  Uansett om du driver…

Read More

Fem ting alle investorer gransker

investorer

Forretningsplanen din må gjøre mer enn å fortelle om benchmarks og målsetninger. Den skal også fange oppmerksomheten til investorer.   For at startup-en din skal lykkes er det helt avgjørende med en møysommelig utarbeidet forretningsplan. Den skal ikke bare skissere målene du har satt deg og veikartet du planlegger å følge. Den skal også hjelpe…

Read More

Har vi råd til å ansette noen?

ansette

Nå åpner samfunnet opp igjen og mange bedrifter ser etter ny arbeidskraft. Men hvordan sikre at bedriften ikke går på en smell? Se hvordan du regner det ut her!   – En ting er å regne med direkte lønnsutgifter, arbeidsgiveravgift og å sette av penger til skatt. Men det mange kanskje ikke tar med i…

Read More