Skip to content

6 tegn på at det er på tide å outsource HR

Gjøremål som ikke genererer inntekt legger beslag på store deler av tiden til gründere. I første omgang kan det virke smart å ta seg av HR på egenhånd. Det holder utgiftene nede og lar deg beholde kontrollen. Men hva skjer når selskapet begynner å vokse?

 

En profesjonell leverandør av HR-tjenester, en såkalt PEO,  kan være en praktisk og kostnadseffektiv løsning for startups. For en rimelig penge kan en PEO håndtere lønn, arbeidsgoder, regeloverholdelse og andre HR-funksjoner, slik at du kan fokusere på selskapets kjerneoppgaver.

Selv om det ikke passer for alle selskaper å få hjelp fra en PEO, vil de som benytter seg av deres outsourcingstjenester gjerne oppleve at de kan tilby et rikere utvalg av arbeidsgoder, som igjen tiltrekker bedre ansatte. Hvis HR-avdelingen i selskapet ditt er blitt en tidstyv og en ressursbyrde og du ikke har råd til å ansette en intern HR-ekspert, kan det være en god idé å outsource jobben til en PEO.

I følge amerikanske National Association of Professional Employer Organizations vokser småbedrifter som benytter seg av en PEO 7-9 prosent raskere enn selskapene som ikke gjør det. De har også 10-14 prosent mindre gjennomtrekk når det kommer til ansatte og har hele 50 prosent lavere sjanse for å gå konkurs.

 

Her er seks tegn på at det kan være på tide å outsource selskapets HR-avdeling:

 

1 Selskapet blomstrer, men det synes ikke på bunnlinjen

Hvis selskapet vokser uten at inntektene følger med, er det god grunn til bekymring. Etter hvert som et selskap vokser øker samtidig mengden av administrative oppgaver som må tas hånd om. Oppgaver som for eksempel å svare på spørsmål om arbeidsgoder, gjennomføre bakgrunnssjekker av potensielle ansatte og løse uoverensstemmelser mellom ansatte. Ved hjelp av en ekstern PEO-ekspert, kan du i stedet fokusere på inntektsgenererende arbeidsoppgaver som får selskapet til å vokse ytterligere.

 

2 Du klarer ikke holde tritt med arbeidslovgivningen

Fordi arbeidslovgivningen er i konstant endring, og fordi det fort kan bli dyrt å ikke overholde samsvarskravene som gjelder, er ethvert selskap nødt til å ha stålkontroll på utviklingen. Du må sørge for at infrastrukturen din muliggjør datainnsamling og rapportering i samsvar med loven, samtidig som du må være sikker på at selskapet til enhver tid lever opp til nasjonale regler som kan ha betydning for hvordan dere driver selskapet. En profesjonell PEO kjenner reglene til fingerspissene – og kan sikre at selskapet unngår dyre bøter og gebyrer.

 

3 Selskapet sliter med å holde utgiftene under kontroll

Økte administrative behov for å ivareta HR-hensyn krever økt ressursbruk. Hvis du i stedet outsourcer selskapets HR-avdeling, får du tilgang til folk som allerede sitter på den nødvendige erfaringen og kompetansen som trengs, og slipper å bekymre deg om bruke ressurser på opplæring. Ytterligere kostnadsbesparelser kan oppnås ved å ta i bruk et komplett informasjonssystem for HR – et såkalt HRIS – som kan hjelpe selskapet med å skreddersy rutinene deres.

 

4 Det er vanskelig å få tak i de beste folkene

Å finne og ta vare på gode medarbeidere er kostbart, tidkrevende og utfordrende. Å tilby attraktive og omfattende arbeidsgoder er én måte å sørge for at selskapet deres er konkurransedyktige når det kommer til å ansette og beholde de beste folkene. Det kan du få til ved å samarbeide med en PEO.

 

5 Arbeidsmoralen trenger et løft

For startups og småbedrifter kan det virke mot sin hensikt å investere i områder der de ikke ser raske avkastningsmuligheter. Her kan en PEO hjelpe selskapet ved å implementere siste nytt innen HR-teknologier, tilby opplæring og koble ansatte med erfarne HR-eksperter. Resultatet? Du sikrer et positivt arbeidsmiljø. Det hjelper på omsetningen!

 

6 Du trenger en ansatthåndbok

Hvis du tror du at selskapet ditt ikke trenger en ansatthåndbok eller i det minste velskrevne beskrivelser av selskapets rutiner, tar du mest sannsynlig feil. Hvis du gir de ansatte en håndbok, er det mye lettere for dem å forstå hvilke mål og forventninger som ligger til grunn for det daglige arbeidet. Å lage en ansatthåndbok er en oppgave en PEO kan løse for deg.