Skip to content

10 tips for å utarbeide HR-prosedyrer og retningslinjer for gründere

Skal du lykkes, kan du ikke jobbe alene. Her er tipsene som hjelper deg å bygge en organisasjon fra bunnen av.

Du har stå-på-vilje. Å få oppstartsbedriften din opp på beina har tatt deg måneder. Kanskje år.

Og om du er som de fleste entreprenører, har du klart mesteparten av dette på egenhånd.

Nå begynner normale oppgaver som rekruttering, ansettelser, lønninger, frynsegoder og velferd for ansatte å fortone seg overveldende. Et sted bakerst i hodet gnager følelsen av at du muligens begynner å trenge litt hjelp.Imidlertid synes du fortsatt ikke bedriften din er stor nok til å romme en egen avdeling for HR (menneskelige ressurser).

 

Hva gjør du?

 

I denne artikkelen gir vi deg 10 tips om hvordan du som gründer kan sette opp prosedyrer og retningslinjer for HR.

 

#1: Definer rollene

 

Start med å skape en arbeidsbeskrivelse av hver rolle i bedriften din.Dette er sentralt om du vil lykkes med ansettelsene dine.Punkter du kan inkludere her er en kort arbeidsbeskrivelse, daglige oppgaver, forventede resultater, hvordan de skal jobbe, hvor og for hvem.

 

Jo mer spesifikk du er, jo lettere vil du være i stand til å besette stillingen med den mest kvalifiserte kandidaten.

 

#2: Skap prosedyrer og retningslinjer

 

Dette er en essensiell del av hvordan bedriften din opererer. Sett opp retningslinjer som kan styre organisasjonen din. Dette er prinsipper eller regler som alle må følge. Prosedyrene dine er det som viser ansatte hvordan de skal utøve eller implementere retningslinjene.

 

Med andre ord: Retningslinjene er hva, prosedyrene er hvordan.

 

Før du kan skape håndboka di, bør du ha dette klart for deg.

 

#3: Skap en håndbok for ansatte

 

Denne «boka» er navet i arbeidet med de menneskelige ressursene dine. Den lar dem vite hvordan de kan forvente å bli behandlet, og hvordan du forventer at de skal oppføre seg. Håndboka burde inkludere alle prosedyrer og retningslinjer for ansettelser, oppsigelser, avslutning av arbeidsforhold, lønninger, frynsegoder, selskapets forventninger og mer.

 

#4: Sett opp et system for å håndtere HR

 

Dette er en god hjelper i arbeidet med menneskelige ressurser. Et Human Resource Management System (HRIS) er en type programvare som fletter sammen systemene og prosedyrene dine, slik at du kan være trygg på at du enkelt kan håndtere dine menneskelige ressurser, forretningsprosesser og opplysninger.

 

#5: Finn ut hvordan du vil håndtere lønninger

 

Denne delen av HR-arbeidet ditt er av ytterste viktighet for staben din. Lag en plan, og sørg for å holde deg til den.

 

#6: Organiser frynsegodene

 

Et annet viktig aspekt for de ansatte er frynsegodene, som inkluderer alt fra forsikringer og opsjoner til ferietid og sykelønn.Her bør retningslinjene være konsekvente gjennom hele selskapet, slik at alle vet hva de kan forvente.

 

#7: Planlegg onboarding av nyansettelser

 

Når du har ansatt det nye teamet ditt, er neste skritt onboarding – altså å hjelpe dem å finne seg til rette i organisasjonen.Sett opp en plan for dette, slik at hver nye ansatte møter den samme konsistente onboarding-opplevelsen.

#8: Definer strategier for oppsigelser og avslutning av arbeidsforhold

 

Når noen blir oppsagt eller forlater selskapet kan en god HR-plan forme prosessen og veilede samtalene på en måte som minimerer potensielle skadevirkninger, både for selskapet ditt og den ansatte. Retningslinjer og prosedyrer bør i denne sammenhengen være tydelig forklart i håndboken for ansatte.

 

#9: Overhold gjeldende lovverk

 

Du bør ha inngående kjennskap til – og rette deg etter – det juridiske rammerveket som regulerer hvordan du behandler dine ansatte. Dette inkluderer blant annet arbeidsmiljølover, HMS-forskrifter og lønnsplikter under permittering.

 

#10: Sett opp en plan for å evaluere resultater

 

Til slutt er det viktig å bestemme hvordan evaluering av de ansatte skal håndteres. Dette handler både om å måle resultatene de oppnår, sette mål og legge planer for ytterligere opplæring.

 

Dette arbeidet kan starte med et innledende møte for å diskutere hva dine ansattes mål er og hva dine er. Her er du ute etter en pekepinn på hvordan de ansatte måler sin suksess, og hvordan du måler den. Dette gir dere et sted å starte diskusjonen.

 

Det beste er alltid å sette opp målingen av resultater på en måte som hjelper og oppmuntrer de ansatte, og gir dem gode verktøy for å utføre jobben sin – samtidig som de også møter de felles målene i organisasjonen.

 

Avsluttende bemerkninger

 

Et av de beste rådene vi kan gi er å starte HR-planleggingen før du trenger den. Bedriftskultur og struktur er noe du bør ha i tankene fra første stund.Det er ikke alltid praktisk å håndtere menneskelige ressurser på egenhånd, enten fordi du mangler tid eller arbeidskraft, men det er alltid mulig å sette ut denne jobben til eksperter.

 

HR-arbeid er en del av driften som er velegnet til å hente inn hjelp fra utsiden, samtidig som det vil løfte en stor byrde av skuldrene dine.

 

Er den nye bedriften din klar for å lykkes? Vil du få selskapet ditt opp på beina og se det galoppere mot suksess? Vi er her for deg. Både for å svare på spørsmålene dine og for å veilede deg gjennom prosessen. Sett ut HR-plikter, finanser, lønninger og mer til oss. Kontakt Escalon i dag for å ta det første steget.